เว้าบาป

  ตรี ชัยณรงค์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เว้าบาป ตรี ชัยณรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ภานุวัฒน์ วิเศษวงษาเรียบเรียง: บวรภัส จินต์ประเสริฐสังกัดค่าย: GRAMMY GOLD (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

A#m | F# |C# | G# |

โอ้A#mย..ละนF#า..โอC#ะ โอะ โอ โอG#ย..

โอ้A#mย..ละนF#า..โอ้ยฮึC#.. โอ้ยฮึG#..

โอ้A#mย..ละนF#า..โอ้ยเนC#าะ.. โอ้ยเนาG#ะ..

น้A#mอง ๆ ๆ ๆ นาง น้องนางฟังอ้าFmยสาก่อนเจ้าอย่าฟ้าวงอF#น อย่าฟ้าวเว้าบาG#ปอ้ายหลC#ายมื้A#mอ ๆ ๆ ๆ นั่น ที่เจ้าโทรเป็Fmนสิบสายอ้ายบ่ได้รัF#บ อัปเดตซอฟต์แวG#ร์อยู่คนงาA#m

มื้A#mอ ๆ ๆ ๆ นั่น ที่อ้ายผิดนัFmดกับเจ้าเจ้านายเพินใช้F#อ้ายตั้งแต่เช้G#าเท่าค่ำC#มื้A#mอ ๆ ๆ ๆ นั่น บ่ได้ตอบแชFmทก้อนคำอ้ายเลิกงานค่ำF# จั๊กหยังต่อหยัG#ง เวียกงานหลA#mาย

ยุงF#กะบ่ให้ไต่ ไรG#กะบ่ให้ตอมอีหยังกะยอFmม ยอม ยอม เจ้าซุแนA#mว ซุอย่างฟ้าF#วแล่นนำแล่นหา บ่ว่าขG#าดเหลืออีหยังแต่อ้ายกะยัF#ง ยังตกเป็นผู้ร้G#าย

(ป่าล่า ผู้แก้มป่าล่F#า)เป็นหยังคือว่G#าอ้ายบ่สนA#mใจ(ปี่หลี่ ผู้แก้มปี่หลี่F#)เป็นหยังคือว่G#าอ้ายนี้เบิดA#mใจ(ปุ่ยลุ่ย ผู้แก้มปุ่ยลุ่F#ย)เป็นหยังคือว่G#าอ้ายมีคนA#mใหม่(เปิ่นเวิ่น ผู้แก้มเปิ่นเวิ่F#น)เป็นหยังคือเอิ้G#นอ้ายคนหลายA#mใจ

ฮักเจ้าสิตาC#ย ฮักหมดหัวใจ บ่มีสาวอื่F#สิเช้ากะฮัFmก สิแลงกะฮักแต่แม่ขวัญD#mยืนสิกิน สินอน สิตื่G#น ทุกวันทุกคืนกะฮักแต่เจ้A#mกะจังแมนเว้G#า เว้าบาF/Aปอ้ายเนA#mาะกะจังแมนเว้G#า เว้าบF/Aาปอ้ายเA#m | F#นาะโอ้ยฮึC# โอ้ยฮึG# เว้าบาปอ้ายเA#m | F#นาะโอ้ยเนC#าะ โอ้ยเG#นาะ

A#m | F# |C# | G# |

น้อA#mง ๆ ๆ ๆ นาง กะซั่นเฮาเอFmาจังซี่ตามใจคนดีF# มื้อนี้แบบบ่G#ต้องขC#จัดA#m ๆ ๆ ๆ ไป เสื้อผ้ากระเป๋Emาสร้อยคอจิ้มจุ่ม จิ้มจF#อ จัดให้มันพG#อสมเคียดหลA#mาย

* | ** | *** |

เว้าบาปอ้ายA#m | F#เนาะโอ้ยเนC#าะ โอ้ยเนาG#ะ หื้ย..เซาเคียดให้อ้ายสาเนA#mาะคอร์ดเพลง เว้าบาป ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง เว้าบาป ตรี ชัยณรงค์ โอ้ย ละนา โอะ โอะ โอ โอย โอ้ย ละนา โอ้ยฮึ โอ้ยฮึ โอ้ย ละนา โอ้ยเนาะ โอ้ยเนาะ น้องๆๆๆนาง น้องนางฟังอ้ายสาก่อน เจ้าอย่าฟ้าวงอน อย่าฟ้าวเว้าบาปอ้ายหลาย มื้อๆๆๆนั่น ที่เจ้าโทรเป็นสิบสาย อ้ายบ่ได้รับ อัปเดตซอฟต์แวร์อยู่คนงาม มื้อๆๆๆนั่น ที่อ้ายผิดนัดกับเจ้า เจ้านายเพินใช้อ้ายตั้งแต่เช้าเท่าค่ำ มื้อๆๆๆนั่น บ่ได้ตอบแชทก้อนคำ อ้ายเลิกงานค่ำ จั๊กหยังต่อหยัง เวียกงานหลาย ยุงกะบ่ให้ไต่ ไรกะบ่ให้ตอม อีหยังกะยอม ยอม ยอม เจ้าซุแนว ซุอย่าง ฟ้าวแล่นนำแล่นหา บ่ว่าขาดเหลืออีหยัง แต่อ้ายกะยัง ยังตกเป็นผู้ร้าย (ป่าล่า ผู้แก้มป่าล่า) เป็นหยังคือว่าอ้ายบ่สนใจ (ปี่หลี่ ผู้แก้มปี่หลี่) เป็นหยังคือว่าอ้ายนี้เบิดใจ (ปุ่ยลุ่ย ผู้แก้มปุ่ยลุ่ย) เป็นหยังคือว่าอ้ายมีคนใหม่ (เปิ่นเวิ่น ผู้แก้มเปิ่นเวิ่น) เป็นหยังคือเอิ้นอ้ายคนหลายใจ ฮักเจ้าสิตาย ฮักหมดหัวใจ บ่มีสาวอื่น สิเช้ากะฮัก สิแลงกะฮักแต่แม่ขวัญยืน สิกิน สินอน สิตื่น ทุกวันทุกคืนกะฮักแต่เจ้า กะจังแมนเว้า เว้าบาปอ้ายเนาะ กะจังแมนเว้า เว้าบาปอ้ายเนาะ โอ้ยฮึ โอ้ยฮึ เว้าบาปอ้ายเนาะ โอ้ยเนาะ โอ้ยเนาะ น้องๆๆๆนาง กะซั่นเฮาเอาจังซี่ ตามใจคนดี มื้อนี้แบบบ่ต้องขอ จัดๆๆๆไป เสื้อผ้ากระเป๋าสร้อยคอ จิ้มจุ่ม จิ้มจอ จัดให้มันพอสมเคียดหลาย เว้าบาปอ้ายเนาะ โอ้ยเนาะ โอ้ยเนาะ หื้ย เซาเคียดให้อ้ายสาเนาะ