ยอมแล้ว (Give Up)

  แว่นใหญ่   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยอมแล้ว Wanyai แว่นใหญ่
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanyai (แว่นใหญ่)เรียบเรียง: WANYAi, ติณณ์ นภาลัย, ปริญญา เกศดี, ต่อศักดิ์ ปัญจศุภรักษ์โปรดิวเซอร์: Tin Napalai (ติณณ์ นภาลัย)สังกัดค่าย: HolyFoxRecordsติดต่องานแสดง: 0802982493

G |

 G  ยังเป็นฉันที่พยายามเหมือนก่อEm   และเป็นเธอที่ดูห่างไกลจากฉัCนทุกที   หมดใจแล้Amวใช่ไหD

 G  จับมือเธอคนเดิมที่ไม่เหมือนเก่Em   แววตาเธอว่างเปล่า มองดูไม่เห็Cนฉันอยู่   อ้อมกอดที่แสAmนเย็นชD

ทำEmทุกอย่างเพื่อขอใBmห้เธอนั้นเหมือนCเดิมแต่ไม่มีความหมายEmยายามแค่ไหBmน ก็คงไม่มีCค่าวันนี้ถึงเวลD

ก็คงต้องยอมGแล้ว วันนี้ต้องยอมให้เธEmอไปแม้ว่ายังรัCก รักเธอสักเท่าไหร่ก็ไม่อาจทำDให้เธอนั้นเหมือนเดิม

ก็คงต้องยอมGแล้ววันนี้ต้องยอมปล่อยเธEmอไปเพราะไม่ว่าฉัCนรั้งเธอไว้เท่าไหร่ก็ไม่อาจทำDให้เธอนั้นรักกัน.. ได้เหมือนเดิ(G)

 G  ความคาดหวังมักทำให้ใจฉันเจ็Em   ความเงียบงันจากเธอยิ่งทำให้ฉัCนเข้าใจ   มีใครแล้Amวใช่ไหD

* | ** | *** |

Emaj7 | A#maj7 |
Emaj7 | A#maj7 |
Am | D |

** | *** |คอร์ดเพลง ยอมแล้ว Wanyai แว่นใหญ่

เนื้อเพลง ยอมแล้ว Wanyai แว่นใหญ่ ยังเป็นฉันที่พยายามเหมือนก่อน และเป็นเธอที่ดูห่างไกลจากฉันทุกที หมดใจแล้วใช่ไหม จับมือเธอคนเดิมที่ไม่เหมือนเก่า แววตาเธอว่างเปล่า มองดูไม่เห็นฉันอยู่ อ้อมกอดที่แสนเย็นชา ทำทุกอย่างเพื่อขอให้เธอนั้นเหมือนเดิม แต่ไม่มีความหมาย พยายามแค่ไหน ก็คงไม่มีค่า วันนี้ถึงเวลา ก็คงต้องยอมแล้ว วันนี้ต้องยอมให้เธอไป แม้ว่ายังรัก รักเธอสักเท่าไหร่ ก็ไม่อาจทำให้เธอนั้นเหมือนเดิม ก็คงต้องยอมแล้ว วันนี้ต้องยอมปล่อยเธอไป เพราะไม่ว่าฉันรั้งเธอไว้เท่าไหร่ ก็ไม่อาจทำให้เธอนั้นรักกัน ได้เหมือนเดิม ความคาดหวังมักทำให้ใจฉันเจ็บ ความเงียบงันจากเธอยิ่งทำให้ฉันเข้าใจ มีใครแล้วใช่ไหม