อวยพร

 วสันต์  อินดี้โฟล์ก  ปลดแอก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อวยพร วสันต์

Asus4 |

ขอให้เธอชนDะ ขอให้เธอมีชัAขอให้เธอได้กล่าBmววาจาจากหัวGmaj7ใจอย่ายอมแพ้Dนะเธอ เขาที่ต้องกลัวAพวกเธอเธอคืออนาคBmตนะเธอ เธอมีจิตวิญญาGmaj7ณของเธอ

D | A |Bm | Gmaj7 |

อยู่แห่งไหDน ห่างไกล ถึงไกลแสนไกลหัวใจยังคงAซื่อตรง คนงเรื่อยไปแม้เราจะอยู่Bmไกลตา แต่ที่หัวใจและจิตวิญญาGmaj7ณของเธอ จะพาเราไปจนกว่าวัDนที่ฉันและเธอ..จะร่วมกันร้อAงบรรเลงบทเพลงแห่งเสBmรีภาพของเรGmaj7า..

จับมือฉันDนะเธอ ฉันจะเคียงข้างเธAหากแม้ฉันไม่ได้กลัBmบมาเจอฉันยังอวยพรGmaj7ให้เธอ..

** |

D | A |Bm | Gmaj7 |
D | A |Bm | Gmaj7 |

* |

สบตาฉัDนนะเธอ ฉันจะเคียงข้างเAธอหากแม้ฉันไม่ได้กลัBmบมาเจอฉันยังอวยพรGmaj7ให้เธอ..

ขอให้เธอชนDะ ขอให้เธอมีชัAขอให้เธอได้กล่าBmววาจาจากหัวGmaj7ใจสบตาฉัDนนะเธอ ฉันจะเคียงข้างเAธอหากแม้ฉันไม่ได้กลัBmบมาเจอฉันยังอวยพรGmaj7ให้เธอ..

*** |

D |คอร์ดเพลง อวยพร วสันต์

เนื้อเพลง อวยพร วสันต์ ขอให้เธอชนะ ขอให้เธอมีชัย ขอให้เธอได้กล่าววาจาจากหัวใจ อย่ายอมแพ้นะเธอ เขาที่ต้องกลัวพวกเธอ เธอคืออนาคตนะเธอ เธอมีจิตวิญญาณของเธอ อยู่แห่งไหน ห่างไกล ถึงไกลแสนไกล หัวใจยังคงซื่อตรง คนงเรื่อยไป แม้เราจะอยู่ไกลตา แต่ที่หัวใจ และจิตวิญญาณของเธอ จะพาเราไป จนกว่าวันที่ฉันและเธอ จะร่วมกันร้องบรรเลง บทเพลงแห่งเสรีภาพของเรา จับมือฉันนะเธอ ฉันจะเคียงข้างเธอ หากแม้ฉันไม่ได้กลับมาเจอ ฉันยังอวยพรให้เธอ สบตาฉันนะเธอ ฉันจะเคียงข้างเธอ หากแม้ฉันไม่ได้กลับมาเจอ ฉันยังอวยพรให้เธอ ขอให้เธอชนะ ขอให้เธอมีชัย ขอให้เธอได้กล่าววาจาจากหัวใจ สบตาฉันนะเธอ ฉันจะเคียงข้างเธอ หากแม้ฉันไม่ได้กลับมาเจอ ฉันยังอวยพรให้เธอ