ตู้เย็น

  Wonderframe   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ตู้เย็น WONDERFRAME วันเดอร์เฟรม
เนื้อร้อง/ทำนอง: WONDERFRAMEเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: benlussboyติดต่องานแสดง: 0958296996

แม่G#maj7เคยบอกถ้าอะไรจะเสียให้แช่ตู้เย็นเนื้Gm7อ นม ขนม จะมีอายุนานC7กว่าที่เป็นยืFm7ดเวลาไว้แค่เอาของใส่ตู้เย็นจะเหมืD#maj7อนกันไหมถ้าเอาความรักไปแช่เย็น

จะเอาความรัG#maj7ก.. ไปแช่ตู้Gm7เย็นยืดวันหมดอายุFm7.. ให้นานกว่าที่D#maj7เป็นให้A#mเธออD#ยู่กับฉัG#maj7น.. อีกซักแปปGm7นึงพยายาC7มจะดึFm7ง..เวลาก่อนเธA#อต้องไปD#maj7

* |

หัวG#maj7ใจสลายเมื่อเธอพูดว่าไม่รักกันมัGm7นคงจะสายแต่ว่าฉันC7เตรียมใจไม่ทันรักFm7เธอหล่นหาย แต่เป็นฉันA#ที่ต้องรับมัน ถ้างั้D#maj7น..

** |

รู้G#maj7ว่าไม่มีหวัง แต่จะขอลองสักครั้งอะGm7ไรที่พลาดพลั้ง ฉันก็พร้อมจะแก้ให้เธอได้Fm7ทุกอย่างเสมอ ขอแค่เธอD#maj7 A#m D#อยู่..แม้G#maj7จะไม่มีหวัง แต่อยากขอลองอีกครั้งฉัGmนจะดึงจะรั้ง โปรดเถอะเธC7ออย่าทิ้งฉันไปฉันFm7จะอยู่ยังไงกับชีวิA#ตที่ไม่มีD#maj7เธอ

G#maj7 | Gm7 F#7 |Fm7 | D#maj7 |

เธอG#maj7เหมือนอาหาร เป็นที่ต้องการของหัวใจฉัGm7นจะเก็บเธอไว้ในตู้เย็น we’ll be fineถ้าFm7ไม่มีเธอซักวันนึงฉันคงต้องตายDonD#maj7’t say goodbye, DoA#mn’t make me crD#y

แล้วG#maj7ในวันนี้วันที่รักเราสลายไปวัGm7นที่ทะเลาะ เราทำร้าC7ยทิ่มแทงหัวใจไล่Fm7ตามจุดหมาย แต่สุดท้าA#ยไม่มีเส้นชัย ถ้างั้D#maj7น..

** | *** |

G#maj7 | Gm7 F#7 |Fm7 | D#maj7 |คอร์ดเพลง ตู้เย็น WONDERFRAME วันเดอร์เฟรม

เนื้อเพลง ตู้เย็น WONDERFRAME วันเดอร์เฟรม แม่เคยบอกถ้าอะไรจะเสียให้แช่ตู้เย็น เนื้อ นม ขนม จะมีอายุนานกว่าที่เป็น ยืดเวลาไว้แค่เอาของใส่ตู้เย็น จะเหมือนกันไหมถ้าเอาความรักไปแช่เย็น จะเอาความรัก ไปแช่ตู้เย็น ยืดวันหมดอายุ ให้นานกว่าที่เป็น ให้เธออยู่กับฉัน อีกซักแปปนึง พยายามจะดึง เวลาก่อนเธอต้องไป หัวใจสลายเมื่อเธอพูดว่าไม่รักกัน มันคงจะสายแต่ว่าฉันเตรียมใจไม่ทัน รักเธอหล่นหาย แต่เป็นฉันที่ต้องรับมัน ถ้างั้น รู้ว่าไม่มีหวัง แต่จะขอลองสักครั้ง อะไรที่พลาดพลั้ง ฉันก็พร้อมจะแก้ให้เธอ ได้ทุกอย่างเสมอ ขอแค่เธออยู่ แม้จะไม่มีหวัง แต่อยากขอลองอีกครั้ง ฉันจะดึงจะรั้ง โปรดเถอะเธออย่าทิ้งฉันไป ฉันจะอยู่ยังไงกับชีวิตที่ไม่มีเธอ เธอเหมือนอาหาร เป็นที่ต้องการของหัวใจ ฉันจะเก็บเธอไว้ในตู้เย็น we’ll be fine ถ้าไม่มีเธอซักวันนึงฉันคงต้องตาย Don’t say goodbye, Don’t make me cry แล้วในวันนี้วันที่รักเราสลายไป วันที่ทะเลาะ เราทำร้ายทิ่มแทงหัวใจ ไล่ตามจุดหมาย แต่สุดท้ายไม่มีเส้นชัย ถ้างั้น