สายเกินไป (ภาคต่อ ก่อนวันสุดท้าย)

  วุฒิ ป่าบอน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สายเกินไป วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรัญญู ชนะสัตย์เรียบเรียง: ศักราช ปราบไพรี, กังศดาล ปราบไพรีสังกัดค่าย: PARAHUT (พาราฮัท)ติดต่องานแสดง: 0884461269

Em D | C G |Am B7 | Em |

 G  เธอมาจากไปไกล จากไปชั่วนิDรันดร์ Am  ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน มันเร็Emวเกินไป G  ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้Dของเธอแว่วมา Am  คำสัญญาที่เธอเคยย้ำยัEmงก้อง

มีความนัGยหมื่นแสนล้านคำ..ที่ไม่เคยบอกเธDเธอเก็บเอาไว้Amในใจเสมอ แต่บอกเธอEmไม่ได้จากกันไปGไม่ทันตั้งตัว หัวใจDสลายหากเปลี่ยนเป็นเรAmาเลิกรากันไป ก็ยังดีEmกว่าโอ้ฟ้Dาไม่น่าใจGดำ     G7

ที่ผ่านมCารู้แล้วว่าเธDอมีค่าแค่Gไหนแต่มันสาCยเกินไปที่ฉัDนจะได้ตอบGแทนเพิ่งจะรู้CตอนเสียเธอไปDเพิ่งเข้าใBmจว่าใครหวงแหEmน..ฉันเกินAmใครฉัCนมันคนใจร้าDย (ไม่เคยเห็นใจGเธอ)

 G  เพิ่งจะรู้ซึ้งว่าโคตรคิดถึงDเธอ Am  ตอนที่ฉันมีเธอกลับมองไม่เห็Emนค่า G  ไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยคิดปราDรถนา Am  เมื่อเธอจากลาคิดได้ก็สาEmยไป

* | ** |

C D | G |C D | G |
Bm Em | Am |C D | G G7 |

** | ** |

เธAmอคือคนโชคร้าDยที่ได้มาพGบ..ฉัน..คอร์ดเพลง สายเกินไป วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท

เนื้อเพลง สายเกินไป (ภาคต่อ ก่อนวันสุดท้าย) วุฒิ ป่าบอน พาราฮัท เธอมาจากไปไกล จากไปชั่วนิรันดร์ ไม่เคยคิด ไม่เคยฝัน มันเร็วเกินไป ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอแว่วมา คำสัญญาที่เธอเคยย้ำยังก้อง มีความนัยหมื่นแสนล้านคำ ที่ไม่เคยบอกเธอ เธอเก็บเอาไว้ในใจเสมอ แต่บอกเธอไม่ได้ จากกันไปไม่ทันตั้งตัว หัวใจสลาย หากเปลี่ยนเป็นเราเลิกรากันไป ก็ยังดีกว่า โอ้ฟ้าไม่น่าใจดำ ที่ผ่านมารู้แล้วว่าเธอมีค่าแค่ไหน แต่มันสายเกินไปที่ฉันจะได้ตอบแทน เพิ่งจะรู้ตอนเสียเธอไป เพิ่งเข้าใจว่าใครหวงแหน ฉันเกินใคร ฉันมันคนใจร้าย (ไม่เคยเห็นใจเธอ) เพิ่งจะรู้ซึ้งว่าโคตรคิดถึงเธอ ตอนที่ฉันมีเธอกลับมองไม่เห็นค่า ไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยคิดปรารถนา เมื่อเธอจากลาคิดได้ก็สายไป เธอคือคนโชคร้ายที่ได้มาพบ ฉัน