อย่าให้จีบโดนหลาย (ย่านตาย)

  นะนุ่น   ฟิล์ม พีกวีก   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าให้จีบโดนหลาย (ย่านตาย) ฟิล์มพีกวีก X ชาเน่นะนุ่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาร์ต Ka’ra’sangเรียบเรียง: กล้าชัย ไทหนองคายโปรดิวเซอร์: ชาเน่

G# | Cm Bm | A#m | D# |

หัวใจบักอ้ายG#ยังว่างแต่ว่าปอดสองข้าCmงมะเร็งจองเด้อสมอBmงของอันA#mไซเมอร์แต่แพงไว้ให้อยู่เด้D#อ เบิ่ด 4 ห้องใจ

กับอ้อมแขนอ้ายG#กะว่างนะแต่ว่าแข้งกับขCmาโรคเก๊าขอไปโอ้Bmยจะแม่Cmนใจแข็งเอาฮ้ายบ่ย่านอ้ายตายD#ก่อนบ้อก้อนคำ

โอ้ย นำจีบG#แต่อนุบาลมาเจ้ากะยังบ่สนเลยบ่ว่าสิใช้Cmวิธีอั่นใด๋เจ้ากะยังเBmสยตุ่ยA#mได้แค่ คุย คุย คุD#ย บ่คบจักเทื่อ..

อย่าให้จีบโดนหลาG#ย อ้ายย้านอ้ายตายก่อนมักCmซะ มักอ้ายสาถ่อนนำBmจีบมาA#mแต่เยี่ยวใส่บ่อนจักสิเบิ่งD#กันฮอดตอนใด๋

อย่าให้จีบโดนหลG#าย มาเป็นแฟนอ้ายเถาะบ่Cmแม่นหยังเด้ย่านตายย่Bmอนเดี๋ยA#mวนี้โรคมันหลายย่านD#ตาย..เนาะก่อนได้เป็นแฟนG#เจ้า

D# |

ตับกะเริ่มG#สิแข็งไตกะจอบสิวายแล้วอีกบ่ดนกะคCmงสิตายดับแนว โอ้Bmยบ่ยังA#mแนวนอนหยิ่งแข่วD#โตแข็งกี่ดี่

ทั้งต้องเผชิญG#กับมลพิษกับโรคอันนั่นที่เอิ้นว่าโควิดแค่Cmได้บายกะติดและอาจถึงขั้นเสียชีวิต  Bmโอ้A#mย (ย่านบ่) มักอ้ายเถาD#ะ สิฟ้าวให้พ่อไปขอ..

* | ** |

Cm | C# | D# |

โอ้Fmย..  Cm | A#mน้อ..โอ้D#ย..

 G#  น้องกะใจบางอยู่เด้ Cm  แต่กะยังย่านถืกเทBm.. ทำA#mท่าปงท่าเปย์   ย่านล้อ เยD#อิเย กะหนี

 G#  เบิ่งอีกปีบ่ได้ตี้ Cm  กะอยากซอมเบิ่งให้ดีBm ๆ   ถ้าA#mฮักน้องอิหลี ถ่าอีกก่อD#นจักปีได้บ่

* | ** | ** |คอร์ดเพลง อย่าให้จีบโดนหลาย (ย่านตาย) ฟิล์มพีกวีก X ชาเน่นะนุ่น

เนื้อเพลง อย่าให้จีบโดนหลาย (ย่านตาย) ฟิล์มพีกวีก X ชาเน่นะนุ่น หัวใจบักอ้ายยังว่าง แต่ว่าปอดสองข้างมะเร็งจองเด้อ สมองของอันไซเมอร์ แต่แพงไว้ให้อยู่เด้อ เบิ่ด 4 ห้องใจ กับอ้อมแขนอ้ายกะว่างนะ แต่ว่าแข้งกับขาโรคเก๊าขอไป โอ้ยจะแม่นใจแข็งเอาฮ้าย บ่ย่านอ้ายตายก่อนบ้อก้อนคำ โอ้ย นำจีบแต่อนุบาลมาเจ้ากะยังบ่สนเลย บ่ว่าสิใช้วิธีอั่นใด๋เจ้ากะยังเสยตุ่ย ได้แค่ คุย คุย คุย บ่คบจักเทื่อ อย่าให้จีบโดนหลาย อ้ายย้านอ้ายตายก่อน มักซะ มักอ้ายสาถ่อน นำจีบมาแต่เยี่ยวใส่บ่อน จักสิเบิ่งกันฮอดตอนใด๋ อย่าให้จีบโดนหลาย มาเป็นแฟนอ้ายเถาะ บ่แม่นหยังเด้ย่านตาย ย่อนเดี๋ยวนี้โรคมันหลาย ย่านตาย เนาะก่อนได้เป็นแฟนเจ้า ตับกะเริ่มสิแข็งไตกะจอบสิวายแล้ว อีกบ่ดนกะคงสิตายดับแนว โอ้ยบ่ยังแนว นอนหยิ่งแข่วโตแข็งกี่ดี่ ทั้งต้องเผชิญกับมลพิษ กับโรคอันนั่นที่เอิ้นว่าโควิด แค่ได้บายกะติดและอาจถึงขั้นเสียชีวิต โอ้ย (ย่านบ่) มักอ้ายเถาะ สิฟ้าวให้พ่อไปขอ โอ้ย น้อ โอ้ย น้องกะใจบางอยู่เด้ แต่กะยังย่านถืกเท ทำท่าปงท่าเปย์ ย่านล้อ เยอิเย กะหนี เบิ่งอีกปีบ่ได้ตี้ กะอยากซอมเบิ่งให้ดี ๆ ถ้าฮักน้องอิหลี ถ่าอีกก่อนจักปีได้บ่