โอ้เจ้าหนี้

 ใหญ่ RedBeat  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง โอ้เจ้าหนี้ ใหญ่ RedBeat

ไม่ได้หFนี.. ไม่ได้หาCย..ไม่ได้ย้าGย.. แต่มันไม่Amมี..ไม่ได้หFนี.. ไม่ได้หาCย..ไม่ได้ย้าGย.. แต่มันไม่Amมี..

* |

 Am  สวัสดีครัF   ไม่มีC.. ไม่หนีG.. ไม่จ่าAmย..   ก็แค่เงิFน..สองสามพัC   โถนิดเดียGว ทำเป็นเรื่องใหญ่Am

ก็บอกแล้Fว ถ้าฉันมีC..จะคืGนทันทีAm ทั้งต้น และทั้งดอ(F)ไม่ต้องมาทวCบอกไปเลGย ตอนนี้ไม่มีAm

โอ้เจ้าหนี้F พอทีไม่ต้องมาแหCย่ตอนนี้กำลังแย่G ทวงทุกวันมันก็Amไม่มีโอ้เจ้าหนี้F ยืมมาไม่นานเลยนี่CอีกสักปีG ผ่อนผันกันไปAmก่อน

*** |

อย่านFะ อย่าทวCง ขอร้อGเดี๋ยวยืมต่อAmนะอย่าใจร้อFน ขอเวลCา..อีกนิดเดียGว รับรองจะคืAm

** | *** | *** |

* | * | *** | *** |คอร์ดเพลง โอ้เจ้าหนี้ ใหญ่ RedBeat

เนื้อเพลง โอ้เจ้าหนี้ ใหญ่ RedBeat ไม่ได้หนี ไม่ได้หาย ไม่ได้ย้าย แต่มันไม่มี ไม่ได้หนี ไม่ได้หาย ไม่ได้ย้าย แต่มันไม่มี สวัสดีครับ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ก็แค่เงิน สองสามพัน โถนิดเดียว ทำเป็นเรื่องใหญ่ ก็บอกแล้ว ถ้าฉันมี จะคืนทันที ทั้งต้น และทั้งดอก ไม่ต้องมาทวง บอกไปเลย ตอนนี้ไม่มี โอ้เจ้าหนี้ พอทีไม่ต้องมาแหย่ ตอนนี้กำลังแย่ ทวงทุกวันมันก็ไม่มี โอ้เจ้าหนี้ ยืมมาไม่นานเลยนี่ อีกสักปี ผ่อนผันกันไปก่อน อย่านะ อย่าทวง ขอร้อง เดี๋ยวยืมต่อนะ อย่าใจร้อน ขอเวลา อีกนิดเดียว รับรองจะคืน