พ่อฮ้าง

 ยศ ภิญโญ  เสี่ยชัช สายเปย์  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พ่อฮ้าง ยศ ภิญโย หน้าลาวเรคคอร์ด
เนื้อร้อง/ทำนอง: สาว ศรีวิไลเรียบเรียง/ดนตรี: อานนท์ เชื้อบุญมาโปรดิวเซอร์: เสี่ยต่อ หน้าลาวเรคคอร์ดสังกัดค่าย: หน้าลาวเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0987589250

Em D | C |
Em D | C | B | B |

ของเก่Emาที่เขาเซาใช้อ้ายบ่ตีD๋ บ่ฮิโตเจ้าดอกหนอมั่นใจCว่าเจ้าใช่พDอ จั่งเข้ามาGหา..

อย่าCไปแคร์คำDคน อย่าไปสนBmแค่คำนินEmทาเซื่อใจCอ้ายเด้อน้องหล่า อ้ายสิอาสBา..ซ่อมใจให้Emเอง..

อ้ายกะเคCยถืกถิ่มกลางDทางเป็นพ่อฮ่าBmงที่เขาโสEmถิ่มเขาเห็Cนอ้ายเป็นไอติDม ซิมแล้วกะไปGต่อ.. BขาดคCนซ่อมแซมหัวDใจ คนอกหัBmกมันเจ็บEmกะด้อถามใจCของเจ้าได้บ่D จริงจังส่ำใด๋Bฮักเล่น ๆ หรือฮักอีEmหลี.. B

ฮักได้บ้Emอพ่อฮ้าง สิดีอAmยู่อ้ายว่าขั่นเขDา บ่ถิ่ม บ่ป๋า อ้ายคงบ่กล้Gามัก.B.บ่ให้เจ็Emบรอบสอง มั่นใจเลAmยว่าฮักกะแค่Dเขาเฮ็ดเสียหลัก ส่ำนี้บ่ถึงGตาย..Bแค่ถืกเขEmาลวงล่อ บ่ได้เป็นคAmนใจง่ายฮักDอีหลีจากใจ บ่ได้มาEmลวง.. D

อ้าCยฮักน้องอีหDลี พร้อมยินดีBmสิพลีหัวEmใจทิ้งอดีCตที่มันเลวร้าDยได้บ้Gอคนดี..Bสิบ่เฮ็Amดให้น้องฮ้างตื่ม พร้อมสิยืBmนข้างเจ้าอีหEmลีเซ็ดCน้ำตา ต่อจDากนี้สิดูแEmลเอง

C D | Bm Em |C D | G B |

C | Bm |Am D | Em |

* | ** |

Em | D | C | C | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง พ่อฮ้าง ยศ ภิญโญ หน้าลาวเรคคอร์ด

เนื้อเพลง พ่อฮ้าง ยศ ภิญโญ หน้าลาวเรคคอร์ด ของเก่าที่เขาเซาใช้ อ้ายบ่ตี๋ บ่ฮิโตเจ้าดอกหนอ มั่นใจว่าเจ้าใช่พอ จั่งเข้ามาหา อย่าไปแคร์คำคน อย่าไปสนแค่คำนินทา เซื่อใจอ้ายเด้อน้องหล่า อ้ายสิอาสา ซ่อมใจให้เอง อ้ายกะเคยถืกถิ่มกลางทาง เป็นพ่อฮ่างที่เขาโสถิ่ม เขาเห็นอ้ายเป็นไอติม ซิมแล้วกะไปต่อ ขาดคนซ่อมแซมหัวใจ คนอกหักมันเจ็บกะด้อ ถามใจของเจ้าได้บ่ จริงจังส่ำใด๋ ฮักเล่นๆหรือฮักอีหลี ฮักได้บ้อพ่อฮ้าง สิดีอยู่อ้ายว่า ขั่นเขา บ่ถิ่ม บ่ป๋า อ้ายคงบ่กล้ามัก บ่ให้เจ็บรอบสอง มั่นใจเลยว่าฮัก กะแค่เขาเฮ็ดเสียหลัก ส่ำนี้บ่ถึงตาย แค่ถืกเขาลวงล่อ บ่ได้เป็นคนใจง่าย ฮักอีหลีจากใจ บ่ได้มาลวง อ้ายฮักน้องอีหลี พร้อมยินดีสิพลีหัวใจ ทิ้งอดีตที่มันเลวร้ายได้บ้อคนดี สิบ่เฮ็ดให้น้องฮ้างตื่ม พร้อมสิยืนข้างเจ้าอีหลี เซ็ดน้ำตา ต่อจากนี้สิดูแลเอง