เสียงฟ้าบอก

 แซ็ค ชุมแพ  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เสียงฟ้าบอก แซ็ค ชุมแพ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ก้อง สามารถเรียบเรียง: จา แทนไทโปรดิวเซอร์: เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิคสังกัดค่าย: Tonmai Music (ต้นไม้มิวสิค)

C | Em |Dm | G |

C | Em |Dm | G |

พระอาทิตCย์เพิ่นกะบ่เห็นนำขนาดค่ำEmเพิ่นกะยังว่าแจ้งฮัFกตะแคง ขี้แถลGงบ่รู้เรื่อง

ขนาดกองเฟีCยงเพิ่นกะยังว่ากองดินโอ่ยุพิEmน เขาบ่ได้ฮักโอFหัวใจบ่ฮู้จักยอมรับGแหน่

ยังดื้Fอยังดันเข้าไปGหาเว้าบ่ฟัEmงเฮ็ดคือจังบ่ได้Amยินทั้งที่DmคนงามยุพิGน เขาบ่สนCใจไผบอFก ไผเตือน มึงกะบ่ฟัGสิไห้ฟ้าEmฮ้องดังซำใด๋Amกั๊บแFก๊กะบ่เปลี่ยนไปสิกัดต่อไปG บ่มีมื้อเปลี่ยน

เสียงฟ้าบอFกตะคอกใส่หูGว่ามึงควรฮู้Emว่าเขาบ่มัAmอย่าปล่Dmอยให้ความคิดทะลัGก ดื้อดัCนบ่รู้เรื่องเสียงฟ้าฮ้อFงใส่หมากฮะโหGให้มึงเซาโง่Em..จักเทื่Amจนถึงตอนนี้Dmมึงกะยังบ่เซื่อ โอโฮะโอG..(ชั่วแท้น้อหัวCใจ)  (G) (Am)

C | Em |F | G |
C | Em |F | G |

* | ** | ** |

จนถึงตอนนี้Dmมึงกะยังบ่เซื่อ โอโฮะโอG..ชั่วแท้น้อหัวCใจ..คอร์ดเพลง เสียงฟ้าบอก แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง เสียงฟ้าบอก แซ็ค ชุมแพ พระอาทิตย์เพิ่นกะบ่เห็นนำ ขนาดค่ำเพิ่นกะยังว่าแจ้ง ฮักตะแคง ขี้แถลงบ่รู้เรื่อง ขนาดกองเฟียงเพิ่นกะยังว่ากองดิน โอ่ยุพิน เขาบ่ได้ฮัก โอหัวใจบ่ฮู้จักยอมรับแหน่ ยังดื้อยังดันเข้าไปหา เว้าบ่ฟังเฮ็ดคือจังบ่ได้ยิน ทั้งที่คนงามยุพิน เขาบ่สนใจ ไผบอก ไผเตือน มึงกะบ่ฟัง สิไห้ฟ้าฮ้องดังซำใด๋ กั๊บแก๊กะบ่เปลี่ยนไป สิกัดต่อไป บ่มีมื้อเปลี่ยน เสียงฟ้าบอกตะคอกใส่หู ว่ามึงควรฮู้ว่าเขาบ่มัก อย่าปล่อยให้ความคิดทะลัก ดื้อดันบ่รู้เรื่อง เสียงฟ้าฮ้องใส่หมากฮะโหล ให้มึงเซาโง่ จักเทื่อ จนถึงตอนนี้มึงกะยังบ่เซื่อ โอโฮะโอ ชั่วแท้น้อหัวใจ