แผลสด

 Zeal  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แผลสด ZEAL ซีล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฟองเบียร์ (ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม)เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ZEALสังกัดค่าย: GMM GRAMMY (ME RECORDS)ติดต่องานแสดง: 0624949583

Asus2 | Asus2 |C#m7 | C#m7 |
Asus2 | Asus2 |C#m7 | C#m7 |

การที่ใครAsus2คนหนึ่ง ไปจากใครคนหนึ่งมัC#m7นก็คงไม่ถึงตาF#m7และฉันเป็นคนที่บอBm7กเธอเอง ถ้าพC#m7บกันใหม่ยังทักทาBm7ย.. ได้เหมือนเดิE

แต่หัวใจกำลังเจ็F#m7บเกินทน.. EและสับสBm7น..จนข้างในEวุ่นวาAsus2เพราะฉันลืมบอกเรื่อF#m7งหนึ่ง ถ้าเธC#m7อจะทักทายเงื่อนไBm7ขมันมีข้อแEม้

อย่าทักมาตอนอ่อนแDตอนที่แผลยังสดอยู่ในC#m7หัวใจแม้Bm7จะเป็นควาEม..ห่วงใยA..อย่าทักC#มาวันที่รู้Dว่าตอนนั้น..ฉันต้องกาC#รกำลังใF#mกาBm7รทำดีที่เร็วเกินไปDm..อาจจะทำร้ายฉันไม่รู้ตัว..

A | Dm |

รอให้ใจAsus2มันชา รอให้วันเวลา..มัC#m7นเยียวยา..ความเสียใF#m7วันนั้นข้างในคงจะBm7พอทน เป็นฉันC#m7คนใหม่..ค่อยทักทาBm7ย.. ได้เหมือนเดิE

แต่ฉันมันกำลังเจ็F#m7บเกินทน โหEโอ..และสับสBm7น..ปนกับควEามร้อนใจAเพราะฉัC#m7นลืมบอกเรื่อF#m7งหนึ่ง..ก่อนเธC#m7อจะทักทาย เงื่อนไBm7ข มันมีข้อแEม้

** |

F#m7 | E |Bm7 | D |
F#m | E/G# |D | E | E |

อย่าทักมาตอนอ่อนแDตอนที่แผลยังสดอยู่ใC#m7นหัวใจแม้Bm7เธอจะดูEห่วงใยAอย่าพูC#ดอะไรที่เหมือDน..ให้ความหวัง ทั้งที่เธC#m7อก็มีใคF#m7มัBm7นจะดูว่าเธอจงใDmจ..กลับมาทำร้ายฉันไม่รู้ตัว..

Bm | Dm |

เธBmอทำดีต่อกันเกินไปDmอาจเกิดอีกแผลโดยไม่รู้(A)ตัวคอร์ดเพลง แผลสด ZEAL ซีล

เนื้อเพลง แผลสด ZEAL ซีล การที่ใครคนหนึ่ง ไปจากใครคนหนึ่ง มันก็คงไม่ถึงตาย และฉันเป็นคนที่บอกเธอเอง ถ้าพบกันใหม่ ยังทักทาย ได้เหมือนเดิม แต่หัวใจกำลังเจ็บเกินทน และสับสน จนข้างในวุ่นวาย เพราะฉันลืมบอกเรื่องหนึ่ง ถ้าเธอจะทักทาย เงื่อนไขมันมีข้อแม้ อย่าทักมาตอนอ่อนแอ ตอนที่แผลยังสดอยู่ในหัวใจ แม้จะเป็นความ ห่วงใย อย่าทักมาวันที่รู้ว่าตอนนั้น ฉันต้องการกำลังใจ การทำดีที่เร็วเกินไป อาจจะทำร้ายฉันไม่รู้ตัว รอให้ใจมันชา รอให้วันเวลา มันเยียวยา ความเสียใจ วันนั้นข้างในคงจะพอทน เป็นฉันคนใหม่ ค่อยทักทาย ได้เหมือนเดิม แต่ฉันมันกำลังเจ็บเกินทน โหโอ และสับสน ปนกับความร้อนใจ เพราะฉันลืมบอกเรื่องหนึ่ง ก่อนเธอจะทักทาย เงื่อนไข มันมีข้อแม้ อย่าทักมาตอนอ่อนแอ ตอนที่แผลยังสดอยู่ในหัวใจ แม้เธอจะดูห่วงใย อย่าพูดอะไรที่เหมือน ให้ความหวัง ทั้งที่เธอก็มีใคร มันจะดูว่าเธอจงใจ กลับมาทำร้ายฉันไม่รู้ตัว เธอทำดีต่อกันเกินไป อาจเกิดอีกแผลโดยไม่รู้ตัว