จริงจังแม่งพังทุกที

 ตาโอ๋ วงเซอร์  สตริง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จริงจังแม่งพังทุกที ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG RECORD
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตาโอ๋ วงเซอร์เรียบเรียง: Werasak Musikaสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A B | G#m C#m |F#m B | E | B |

เก็บใจE..เอาไว้ให้คนหนึ่งคF#mแต่กลับพัBง..สลายไม่มีชิ้นดีEบอกกับตัวEเอง..ว่าต่อจากนี้F#mจะไม่มีBไม่เอาใครมาทำร้ายหัวใจEอีกแล้ว..

จนเมื่อเธอAเดินเข้ามBา เลยจะเปิดG#mใจดูอีกครั้C#mแต่ก็พังAตั้งแต่เริ่มต้น ยังไม่ถึงไหนBเลย

จริงจังแม่งพังทุกAทีใจมันBเป็นบ้าอะไรG#mหนักหนารักC#mปนน้ำตาF#m รักบ้า ๆ Bไม่อยากพบกลับต้Eองเจอจริงจังแม่งพังทุกAทีฉันต้องช้ำใBจไปตลอG#mดเลยเหC#mรอหรือว่าคF#mนที่รักฉันจริBง ยังหาไม่เจE

E F#m G#m A B | G#m C#m |F#m B | E |
E F#m G#m A B | G#m C#m |A | B | E |

* | ** | ** |

หรือว่าคF#mนที่รักฉันจริBง ไม่มีอยู่เลEย..

E |คอร์ดเพลง จริงจังแม่งพังทุกที ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG RECORD

เนื้อเพลง จริงจังแม่งพังทุกที ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG RECORD เก็บใจ เอาไว้ให้คนหนึ่งคน แต่กลับพัง สลายไม่มีชิ้นดี บอกกับตัวเอง ว่าต่อจากนี้ จะไม่มีไม่เอาใครมาทำร้ายหัวใจอีกแล้ว จนเมื่อเธอเดินเข้ามา เลยจะเปิดใจดูอีกครั้ง แต่ก็พังตั้งแต่เริ่มต้น ยังไม่ถึงไหนเลย จริงจังแม่งพังทุกที ใจมันเป็นบ้าอะไรหนักหนา รักปนน้ำตา รักบ้าๆไม่อยากพบกลับต้องเจอ จริงจังแม่งพังทุกที ฉันต้องช้ำใจไปตลอดเลยเหรอ หรือว่าคนที่รักฉันจริง ยังหาไม่เจอ หรือว่าคนที่รักฉันจริง ไม่มีอยู่เลย