อยากเป็นคนนั้น

  มาเรียม B5   AB Normal   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากเป็นคนนั้น Ab normal Feat. มาเรียม B5
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A C#m7 | Bm7 C#7 |F#m E | Bm7 E |

 A  เธอไม่เคยจะรู้C#m7และไม่เคยเข้าใBm7จ..   สิ่งที่ตัวฉันเอC#7งต้องทนเก็บไF#mว้ภายใน  E   ที่มันอยู่Bm7ในใจฉัE

 A  เธอไม่เคยจะเห็C#m7น ละไม่เคยได้ยิBm7   แต่ละหยดน้ำตC#7าที่มันต้องไหลF#mโรยริน.. E   นองอยู่Bm7ในหัวใจE

เพราะฉันนั้Dmaj7น.. รู้สึกกับเธอมากไปAmaj7รู้สึกกับเธอทั้งใBm7จ.. แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้E

อยากเป็นคนนั้Aน คนที่เธC#m7อรักกันด้วยหัวBm7ใจอยาEกเป็นคนนั้Aน คนที่เขC#m7าได้มีเธอข้างBm7กายอยาEกจะทำทุกทาF#mง..เพื่อให้เธF#mM7อหันมองและสนBใจ..แต่ไม่รู้Bm7ต้องทำยังไงไม่รู้Eต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน

A C#m7 | Bm7 C#7 |F#m E | Bm7 E |

 A  จะต้องยอม ต้องแC#m7พ้ ต้องทำอย่างไรBm7   ที่จะทำให้เธอC#7นั้นยอมเปิดF#m Eใจ..   เพื่อรักBm7คนอย่างฉัE

* | ** |

G | E |G | E |

* | ** |

อยากเป็นคนนั้Aน คนที่เธC#m7อรักกันด้วยหัวBm7ใจอยาEกเป็นคนนั้Aน คนที่เขC#m7าได้มีเธอข้างBm7กาย

อยาEกเป็นคนนั้Aน คนที่เธC#m7อรักกันด้วยหัวBm7ใจอยาEกเป็นคนนั้Aน คนที่เขC#m7าได้มีเธอข้างBm7กาย.. E

A |คอร์ดเพลง อยากเป็นคนนั้น Ab normal Feat. Mariam Grey Alkalali B5

เนื้อเพลง อยากเป็นคนนั้น Ab normal Feat. มาเรียม B5 (Mariam Grey Alkalali) เธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจ สิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายใน ที่มันอยู่ในใจฉัน เธอไม่เคยจะเห็น ละไม่เคยได้ยิน แต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยริน นองอยู่ในหัวใจ เพราะฉันนั้น รู้สึกกับเธอมากไป รู้สึกกับเธอทั้งใจ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ อยากเป็นคนนั้น คนที่เขาได้มีเธอข้างกาย อยากจะทำทุกทาง เพื่อให้เธอหันมองและสนใจ แต่ไม่รู้ต้องทำยังไง ไม่รู้ต้องทำแค่ไหน เธอจะรักกัน จะต้องยอม ต้องแพ้ ต้องทำอย่างไร ที่จะทำให้เธอนั้นยอมเปิดใจ เพื่อรักคนอย่างฉัน อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ อยากเป็นคนนั้น คนที่เขาได้มีเธอข้างกาย อยากเป็นคนนั้น คนที่เธอรักกันด้วยหัวใจ อยากเป็นคนนั้น คนที่เขาได้มีเธอข้างกาย