บ่ต้องออมมือ

  เบียร์ พร้อมพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์เรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

A# F | Gm Dm |D# Dm | Cm F |

ดีA#คือกันที่เจ้าเปิดFโตเขาฮักGmของเฮาสิได้เซDmาส่ำนี้ปิดD#บังไว้ด้วยคำเว้าDmแสนดีมันสิมีCmประโยชน์อีหยัF

บอกA#มาเลยว่าเจ้าเซDmาฮักอ้ายน้ำGmตาไหล เจ็บส่ำตายกDmะส่างฮักD#มันมอด ให้มันจอDmดสานางบ่ต้องอ้าCmงเหตุผลดอกหนF

นั่งGmคลอเคลียเฟียกับเขาDmปานนั้นจับD#มือกันให้อ้ายเห็นA#คาตาบ่Cmต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใDmจเอาจังซี่สาลงมือฆ่าD#อ้ายให้ตายเลยกะได้F

บ่ต้องออมมืD#อ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัFบ่ต้องทำท่ายาDmก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่GmเชือดฮักเฮD#า แล้วหั่นหัวใจอ้ายสFมันเสียเวลA#าเจ้ากับคนใหDม่

บ่ต้องออมมืD#อ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โตFอ้ายสิเจ็บสิโง่Dm กะบ่ต้องโงมาอธิบาGmเอาให้มันสมD#กับที่เจ้าเซาฮักอ้าFเอาให้คัก ๆD# ให้อ้ายได้ตายสมใF(คือจังเจ้าเ(A# F)จตนา)

ฮักA#กันโลด อ้ายบ่โทDmษโกรธเจ้าให้Gmเจ้าฟ้าวขึ้นสวรรDmค์กันสาชาD#ตินี้อ้ายคงเฮ็ดเวDmรกรรมมาเทวดCmาเลยบ่ให้ฮักไผF

นั่งGmคลอเคลียเฟียกับเขาDmปานนั้นนั่งD#จกกันให้อ้ายเห็นA#คาตาบ่Cmต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใDmจเอาจังซี่สาลงมือฆ่าD#อ้ายให้ตายเลยกะได้F

* | ** |

A# Dm | Gm Dm |D# Dm | Cm F |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |

* | ** |

* | ** |

เอาให้มันสมD#กับที่เจ้าเซาฮักอ้าFเอาให้คัก ๆD# ให้อ้ายได้ตายสมใFบ่ต้องออมมือ

A# Dm | Gm Dm |D# Dm | Cm F |คอร์ดเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์ ดีคือกันที่เจ้าเปิดโตเขา ฮักของเฮาสิได้เซาส่ำนี้ ปิดบังไว้ด้วยคำเว้าแสนดี มันสิมีประโยชน์อีหยัง บอกมาเลยว่าเจ้าเซาฮักอ้าย น้ำตาไหล เจ็บส่ำตายกะส่าง ฮักมันมอด ให้มันจอดสานาง บ่ต้องอ้างเหตุผลดอกหนา นั่งคลอเคลียเฟียกับเขาปานนั้น จับมือกันให้อ้ายเห็นคาตา บ่ต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใจเอาจังซี่สา ลงมือฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะได้ บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่ บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย เอาให้คักๆให้อ้ายได้ตายสมใจ คือจังเจ้าเจตนา ฮักกันโลด อ้ายบ่โทษโกรธเจ้า ให้เจ้าฟ้าวขึ้นสวรรค์กันสา ชาตินี้อ้ายคงเฮ็ดเวรกรรมมา เทวดาเลยบ่ให้ฮักไผ นั่งคลอเคลียเฟียกับเขาปานนั้น นั่งจกกันให้อ้ายเห็นคาตา บ่ต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใจเอาจังซี่สา ลงมือฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะได้ บ่ต้องออมมือ