ไลลืม

  เบียร์ พร้อมพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไลลืม เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิงปอง พงษ์อนันต์เรียบเรียง: ธงชัย ถาวรโชติสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm Dm | Dm Gm |
D# F | A# |

สุดA#แต่แถน แนนF/Aแต่ฟ้าผู้ปั้นแต่Gmงให้น้องหล่ามาไลลืมFพี่สายD#คอแก้วมาบอกฮักแล้วกะหนีฮู้บ่A#ว่ามีคนบ่ทันได้ลืมFคำเก่า

คิดA#อำล่ำ อ่ำล่ำ F/Aฮำฮอนคือจั่งตอGmนคุ้ยป่น บ่มีลวกผักกะเดFดนD#ปานใด๋ใจกะคิดแต่นำเจ้าแม่นบ่มีเค้Fาว่าเจ้าสิคืนย้อนมา

 Gm GmM7 โอ โอ้ย... กะส่างมาป๋D#าพี่ชายไว้ A#  จนว่าฮืCmอ... ได้นอนไห้D#ฮำหF

แม่นเจ้าไปลัGmกลี้หม่น ซ้นอยู่ไDmสจั่งบ่มาน้อD#หล่าไปลี้ไปอยู่ไสF ฮือ...

ส่างมาเหยียบเอิกซ้าA#เอาฮักมาเหยียบไว้F/A จนตายเมี้ยนบ่ยัGmติดอ้อนต้อFน อ้อนต้อนซุบาดหย่D#างซุคำเว้าDmบ่มีแป้วบ่อนสลาD# Fย..

กะส่างมาไF#dimลลืมถิ่มGmให้เทียวให้ฮำคนิFสิเอาคีDmงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ไGmด้สายคอแก้D#ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ่ผู้ไFได้ยินอ้ายให้ฟ้A#าวกลับมา

D# F | Dm Gm |D# F | A# F |

 Gm Dmโอ้ย...       กะส่างมาป๋D#าพี่ชายไว้A# จนว่าฮืCmอ... ได้นอนไห้D#ฮำหF

* | ** | *** |

D# F | Dm Gm |D# F | A# F |

** |

กะส่างมาไลลืมถิ่D#มให้เทียวให้ฮำคนิFสิเอาคีDmงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ไGmด้สายคอแก้D#ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ่ผู้ไFได้ยินอ้ายอยู่บ้A#อ..

ส่างมาเหยียบเอิกซ้าA#ย โอ้ยF/A จนตายเมี้ยนบ่ยัGmติดอ้อนต้อFน อ้อนต้อนซุบาดD#หย่าง ฮืDmอ..บ่มีแป้D#วบ่อนสลาFย..

กะส่างมาไF#dimลลืมถิ่มGmให้เทียวให้ฮำคนิFสิเอาคีDmงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ไGmด้สายคอแก้D#ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ่ผู้ไFได้ยินอ้าย.. ให้ฟ้าวกลับมา

A# F | Dm Gm |D# F | A# |คอร์ดเพลง ไลลืม เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ไลลืม เบียร์ พร้อมพงษ์ สุดแต่แถน แนนแต่ฟ้า ผู้ปั้นแต่งให้น้องหล่ามาไลลืมพี่ สายคอแก้วมาบอกฮักแล้วกะหนี ฮู้บ่ว่ามีคนบ่ทันได้ลืมคำเก่า คิดอำล่ำ อ่ำล่ำ ฮำฮอน คือจั่งตอนคุ้ยป่น บ่มีลวกผักกะเดา ดนปานใด๋ใจกะคิดแต่นำเจ้า แม่นบ่มีเค้าว่าเจ้าสิคืนย้อนมา โอ โอ้ย กะส่างมาป๋าพี่ชายไว้ จนว่าฮือ ได้นอนไห้ฮำหา แม่นเจ้าไปลักลี้หม่น ซ้นอยู่ไสจั่งบ่มาน้อหล่า ไปลี้ไปอยู่ไส ฮือ ส่างมาเหยียบเอิกซ้าย เอาฮักมาเหยียบไว้ จนตายเมี้ยนบ่ยัง ติดอ้อนต้อน อ้อนต้อนซุบาดหย่าง ซุคำเว้าบ่มีแป้วบ่อนสลาย กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้ สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ่ผู้ไค ได้ยินอ้ายให้ฟ้าวกลับมา โอ้ย กะส่างมาป๋าพี่ชายไว้ จนว่าฮือ ได้นอนไห้ฮำหา กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้ สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ่ผู้ไค ได้ยินอ้ายอยู่บ้อ ส่างมาเหยียบเอิกซ้าย โอ้ย จนตายเมี้ยนบ่ยัง ติดอ้อนต้อน อ้อนต้อนซุบาดหย่าง ฮือ บ่มีแป้วบ่อนสลาย กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้ สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ่ผู้ไค ได้ยินอ้าย ให้ฟ้าวกลับมา