ไร่อ้อยวิทยา

  เบียร์ พร้อมพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์
เนื้อร้อง: สลา คุณวุฒิทำนอง: สลา คุณวุฒิ, ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Gm | Gm |F | Gm |
Gm | Gm |F | Gm |

 Gm  ปริญญาบ่มี แต่จากมื้อนี้ต้องหางานทำ   อีแม่ก็ถามอีพ่อก็ทัก ผู้ใด๋สิรัF   คิดคักล่ะบ้อหำDmน้อย..F Gm Am C

วิชาอดทA#น วิชาเป็นอยู่ และสู้บ่ถอCmคือใบประกาศของข่Dmอย ศิษย์ไร่อ้อFยวิทยา

Gm | Gm |F | Gm |

อ้ายบ่ฮู้D#ว่าต้องเก่งเพียงใดCmจะฝ่าไปFล่าฝันที่รอมGmนอกจากคำว่าสู้D# กับคำว่าเสี่ยงก็มีแต่ฮัก ฮักกานดCmลุ้นเกรดวิชาฮักเฮFา ฮักสองเฮา..

ยังเป็นอ้าGmยอยู่บ่น้อหล่ายังเป็นตาอยู่บ่น้อสาวฮักของเฮFา ฮักของเฮา ในคำว่ารอGmอ้ายกะเก่Gmงตั้งแต่ตัดอ้อยความฮู้น้อยบนทางชีวิตที่เคยอ่านเขียFน ก็ขนส่งคืนครูเบิดล่ะหนGmโปรดแพงใCmจไว้รDmอ มีเจ้าคนเดีCmยวฮู้บ่Dmขวัญใจคนท้Fอ ที่อ้ายคนนี้แอบคอA#

Gm | Gm |F | Gm |
Gm | Gm |F | Gm |
Gm | Gm |

วิชาอดทGmน บ่าวไร่อ้อยทุกคFน กล้ารับประกัGmวิชาต่อรอGmง วิชาแข่งขัน ที่ยื้อแย่งFกันบอกเลยว่าคือปมDmด้อย  F Gm Am C

ฝ่ายุคสมัA#ย กำแพงเล่ห์เหลี่ยมขวางทางที่คอCmศิษย์เก่าโรงเรียนไร่อ้อDmย สิเอาหยังน้อ..ฟันGmฝ่า

* | ** |

เด้อนางเดGmอ เด้อนางเด้อโอโฮะโอโฮะโFอ โฮะโอโฮะโอGmย..

โปรดแพงใCmจไว้รDmอ มีเจ้าคนเดีCmยวฮู้บ่Dmอย่าให้เกรดน้Fอย คือราคาอ้อย.. เด้อนาง..

Gm | Gm | F | Gm | ( x2 )
Gm | Gm | ( x2 ) | Gm |คอร์ดเพลง ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อเพลง ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์ ปริญญาบ่มี แต่จากมื้อนี้ต้องหางานทำ อีแม่ก็ถามอีพ่อก็ทัก ผู้ใด๋สิรับ คิดคักล่ะบ้อหำน้อย วิชาอดทน วิชาเป็นอยู่ และสู้บ่ถอย คือใบประกาศของข่อย ศิษย์ไร่อ้อยวิทยา อ้ายบ่ฮู้ว่าต้องเก่งเพียงใด จะฝ่าไปล่าฝันที่รอมา นอกจากคำว่าสู้ กับคำว่าเสี่ยง ก็มีแต่ฮัก ฮักกานดา ลุ้นเกรดวิชาฮักเฮา ฮักสองเฮา ยังเป็นอ้ายอยู่บ่น้อหล่า ยังเป็นตาอยู่บ่น้อสาว ฮักของเฮา ฮักของเฮา ในคำว่ารอ อ้ายกะเก่งตั้งแต่ตัดอ้อย ความฮู้น้อยบนทางชีวิต ที่เคยอ่านเขียน ก็ขนส่งคืนครูเบิดล่ะหนอ โปรดแพงใจไว้รอ มีเจ้าคนเดียวฮู้บ่ ขวัญใจคนท้อ ที่อ้ายคนนี้แอบคอย วิชาอดทน บ่าวไร่อ้อยทุกคน กล้ารับประกัน วิชาต่อรอง วิชาแข่งขัน ที่ยื้อแย่งกัน บอกเลยว่าคือปมด้อย ฝ่ายุคสมัย กำแพงเล่ห์เหลี่ยมขวางทางที่คอย ศิษย์เก่าโรงเรียนไร่อ้อย สิเอาหยังน้อ ฟันฝ่า เด้อนางเดอ เด้อนางเด้อ โอโฮะโอโฮะโอ โฮะโอโฮะโอย โปรดแพงใจไว้รอ มีเจ้าคนเดียวฮู้บ่ อย่าให้เกรดน้อย คือราคาอ้อย เด้อนาง