กอดที (Ost.เพราะเราคู่กัน The Movie)

  ไบร์ท วชิรวิชญ์   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กอดที (ONE HUG) Bright Vachirawit ไบร์ท วชิรวิชญ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Achariya Dulyapaiboonเรียบเรียง: Chonlatas Chansiriสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Gm | C |F | Dm |Gm | C |F | F |

นึกไม่ออGmก ถ้าชีวิตCฉันไม่ได้มีเธอป่านนี้Fจะไปยืนงงที่ตรงไหDmนึกไม่ออGmก ถ้าไม่Cมีเธอสักคนไม่รู้ว่Fาฉันจะรักใครได้ไง

จากวันนั้Gmนที่ได้เจอ เปลี่ยนชีวิตCไปมากเลยอยากถาFมจริง ๆ เธอทำได้ไDmเธอไม่เหมือGmนใครคนอื่นแต่เธอเหมือCนโลกทั้งใบเพลFงนี้ร้องให้ใคร ให้ทาย

ถ้าพูดซึ้ง ๆA# เธอคงจะไม่ค่อยชิCถ้าพูดหวาน ๆAm เธอคงไม่อินเท่าไหDmร่สรุปแล้Gmวจะต้องบอกว่าไงC คิดไม่ออF | Cก..

ถ้าบอกขอบคุFณคงธรรมดาเกินไปถ้าบอกว่ารัDmก มันก็ซ้ำใคร ๆก็ที่ฉันรู้A#สึก มันคงไม่มีAmคำไหน..ที่พGmออธิบายให้เข้าใจC

มีคำเป็นล้าFนก็ยังไม่ค่อยโดนใจอยากให้เธอรู้Dm ไม่รู้ต้องบอกเช่นไรถ้าเธออยากรู้A#ทุกความรู้สึกอยากรู้Amว่าฉันรู้สึกแค่ไGm | Cหน..ต้องมาให้กอดที(F)

Gm | C |F | Dm |Gm | C |F | F |

เธอทำให้ฉันA#เป็นที่คนพอใช้ได้Cเธอทำให้ฉันAmได้เจอกับโลกใบใหDmม่ทำให้รู้Gmว่าการได้รักใคCร..มันดีอย่างนี้Fเอง.. C

* | ** |

F | F |Dm | Dm |A# | Am |Gm | C |

* | ** |

Gm | C |F | Dm |Gm | C |F | C |

นะกอดทีF..คอร์ดเพลง กอดที (ONE HUG) Bright Vachirawit ไบร์ท วชิรวิชญ์

เนื้อเพลง กอดที (ONE HUG) Bright Vachirawit ไบร์ท วชิรวิชญ์ นึกไม่ออก ถ้าชีวิตฉันไม่ได้มีเธอ ป่านนี้จะไปยืนงงที่ตรงไหน นึกไม่ออก ถ้าไม่มีเธอสักคน ไม่รู้ว่าฉันจะรักใครได้ไง จากวันนั้นที่ได้เจอ เปลี่ยนชีวิตไปมากเลย อยากถามจริงๆเธอทำได้ไง เธอไม่เหมือนใครคนอื่น แต่เธอเหมือนโลกทั้งใบ เพลงนี้ร้องให้ใคร ให้ทาย ถ้าพูดซึ้งๆเธอคงจะไม่ค่อยชิน ถ้าพูดหวานๆเธอคงไม่อินเท่าไหร่ สรุปแล้วจะต้องบอกว่าไง คิดไม่ออก ถ้าบอกขอบคุณคงธรรมดาเกินไป ถ้าบอกว่ารัก มันก็ซ้ำใครๆก็ที่ฉันรู้สึก มันคงไม่มีคำไหน ที่พออธิบายให้เข้าใจ มีคำเป็นล้านก็ยังไม่ค่อยโดนใจ อยากให้เธอรู้ ไม่รู้ต้องบอกเช่นไร ถ้าเธออยากรู้ทุกความรู้สึก อยากรู้ว่าฉันรู้สึกแค่ไหน ต้องมาให้กอดที เธอทำให้ฉันเป็นที่คนพอใช้ได้ เธอทำให้ฉันได้เจอกับโลกใบใหม่ ทำให้รู้ว่าการได้รักใคร มันดีอย่างนี้เอง นะกอดที