ห้ามวางเพลงนี้ใกล้เปลวไฟ

  เบื๊อก   โฟล์ก   คำเมือง   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห้ามวางเพลงนี้ใกล้เปลวไฟ เบื๊อก
เนื้อร้อง/ทำนอง: เดชา, พราหมณ์เรียบเรียง: เดชา, พราหมณ์

G# Fm | C# G# |
G# Fm | C# D# G# |

บ่าฮู้G#.. จะอู้Fmจะใด..ออกจากดวงใจC#..ดวงนี้G#กะฮู้G#.. กุวิFmนาทีน้องคงจะมีC#..แต่เขG#จากแล้G#ว ลาแล้Fmวลาไกล อ้ายคงจากไปC#..ละเน้G#อ..จากน้อG#ง..นานแล้Fmวสิเออ ยังมีแต่เธC#อ.. ผู้G#เดียว

เก็บรัG#ก.. เก็บฝัFmนที่มี ผ่านบทกวีC#..ของฉัG#หากน้อG#ง..นั้นไFmด้มาฟัง จะกึดเติงกัC#น..ก่อหG#ดอกไม้G#..เจ้าสวFmยเกินใคร ไม่อยากให้ไปC#..เลยหนG#ถนอG#ม.. ไว้ด้วFmยน้ำตา โอ้บุษบC#า.. พี่เG#อย

หยาดแย้มย่ำเรไC#รไปกระทั่งG#ภวังค์เธอA#mจะห่วงฉันไหG#ก็แย้มภาพดวงC#ใจไกลกระทั่งG#ดวงจันทร์ฉัA#mนเป็นห่วงเธอนG#หยดแย้มยิ้มแยงC#ใจใครก็ห้ามG#ไม่ฟังได้A#mแต่เหม่อมองฟ้G#หากถามถึงควาC#มนัยไปทั่วน่าG#นนภาจะหาA#mใครมD#าเปรียบเธG#

กะย้อนภาพกองC#ไฟมอดเมินแล้วไG#ม่กลับลมA#mพัดผ่านทิวไม้G#ระย้าเดือนดาวC#พราวพรั่ง..ระยิบG#ประกายสิ้A#mนจนสุดปลายเสีG#ยงสาดแสงเศร้าทรวงC#ในไปจนข้ามG#อรุณฉันA#mเองไม่อาจเถีG#ยงทรวนซัด เซซัC#ง ดังคนที่เคยG#ร่วมเคียงเพียA#mงพรรณD#าแด่เG#ธอ

C# G# | A#m G# |
C# G# | A#m G# |

C# G# | A#m G# |
C# G# | A#m D# G# |

* | ** |

* | ** |คอร์ดเพลง ห้ามวางเพลงนี้ใกล้เปลวไฟ เบื๊อก

เนื้อเพลง ห้ามวางเพลงนี้ใกล้เปลวไฟ เบื๊อก บ่าฮู้ จะอู้จะใด ออกจากดวงใจ ดวงนี้ กะฮู้ กุวินาทีน้องคงจะมี แต่เขา จากแล้ว ลาแล้วลาไกล อ้ายคงจากไป ละเน้อ จากน้อง นานแล้วสิเออ ยังมีแต่เธอ ผู้เดียว เก็บรัก เก็บฝันที่มี ผ่านบทกวี ของฉัน หากน้อง นั้นได้มาฟัง จะกึดเติงกัน ก่อหา ดอกไม้ เจ้าสวยเกินใคร ไม่อยากให้ไป เลยหนา ถนอม ไว้ด้วยน้ำตา โอ้บุษบา พี่เอย หยาดแย้มย่ำเรไรไปกระทั่งภวังค์ เธอจะห่วงฉันไหม ก็แย้มภาพดวงใจไกลกระทั่งดวงจันทร์ ฉันเป็นห่วงเธอนะ หยดแย้มยิ้มแยงใจใครก็ห้ามไม่ฟัง ได้แต่เหม่อมองฟ้า หากถามถึงความนัยไปทั่วน่านนภา จะหาใครมาเปรียบเธอ กะย้อนภาพกองไฟมอดเมินแล้วไม่กลับ ลมพัดผ่านทิวไม้ ระย้าเดือนดาวพราวพรั่ง ระยิบประกาย สิ้นจนสุดปลายเสียง สาดแสงเศร้าทรวงในไปจนข้ามอรุณ ฉันเองไม่อาจเถียง ทรวนซัด เซซัง ดังคนที่เคยร่วมเคียง เพียงพรรณาแด่เธอ