หัวใจเหล็ก

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจเหล็ก COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, กร มหาดํารงค์กุล, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, Cocktailสังกัดค่าย: genie recordsติดต่องานแสดง: 0866696099

D#m | D#m |D#m | D#m |

D#m | D#m |D#m | D#m |

จะเกลียดจะแค้นเคืองสักเท่าไD#mดูถูกเหยียดหยามกันสักแค่ไหนบีบคั้นถากถางก็ไม่เป็นไG#mสาปส่งตัวฉันก็พอเข้าใจF#ฉันยังทนไหA#ว ใจฉันเป็นเหล็ก

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |

คำD#mพูด คำด่า ลดราคา ลดคุณค่า ลดศักดิ์ศรีบี้ศรัทธา ไม่ไว้หน้า ไม่เห็นหัวกดขี่ ข่มเหง หมิ่นประมาท ไม่เกรงกลัว ไม่รู้ตัวไม่สงสาร ต้องให้คลานเข่าหรือไง

ยอมD#mรับว่าโลกทุกวันนี้มันอยู่ยากเกิดเป็นคนมันลำบาก เพราะลมปากของใคร ๆแต่ผมไม่สน เพราะว่าใจไม่เป็นสองเรื่องอดทนไม่เป็นรองเพราะว่าใจผมเป็นเหล็กกล้า

เสียดสีเลียนล้อฉันก็ไม่ว่D#mไม่ให้ราคาฉันก็รับไหวหัวเราะเยาะเย้ยฉันก็จะทG#mนินทาลับหลังฉันจะไม่บ่F#ฉันพร้อมอดทA#น เพราะฉันคือเหล็ก

D#m | D#m |

เพราะฉันคือเหD#m | D#mล็กเพราะฉันคือเหD#m | D#mล็กเพราะฉันคือเหD#m | D#mล็ก

D#m | D#m |D#m | D#m |
D#m | D#m |D#m | D#m |

ขุดคุ้ยถ่มถุยฉันพร้อมทำใจD#mยั่วยุหลอกขำฉันก็รับไหวบีบคั้นถากถางก็ไม่เป็นไG#mสาปส่งตัวฉันก็พร้อมทำใจF#ฉันยังทนไหA#ว ใจฉันเป็นเหล็ก

D#m | D#m |

หัวใจเป็นเหD#m | D#mล็กหัวใจเป็นเหD#m | D#mล็กหัวใจเป็นเหD#m | D#mล็กคอร์ดเพลง หัวใจเหล็ก COCKTAIL คอกเทล

เนื้อเพลง หัวใจเหล็ก COCKTAIL วงค็อกเทล จะเกลียดจะแค้นเคืองสักเท่าไร ดูถูกเหยียดหยามกันสักแค่ไหน บีบคั้นถากถางก็ไม่เป็นไร สาปส่งตัวฉันก็พอเข้าใจ ฉันยังทนไหว ใจฉันเป็นเหล็ก คำพูด คำด่า ลดราคา ลดคุณค่า ลดศักดิ์ศรี บี้ศรัทธา ไม่ไว้หน้า ไม่เห็นหัว กดขี่ ข่มเหง หมิ่นประมาท ไม่เกรงกลัว ไม่รู้ตัว ไม่สงสาร ต้องให้คลานเข่าหรือไง ยอมรับว่าโลกทุกวันนี้มันอยู่ยาก เกิดเป็นคนมันลำบาก เพราะลมปากของใครๆแต่ผมไม่สน เพราะว่าใจไม่เป็นสอง เรื่องอดทนไม่เป็นรอง เพราะว่าใจผมเป็นเหล็กกล้า เสียดสีเลียนล้อฉันก็ไม่ว่า ไม่ให้ราคาฉันก็รับไหว หัวเราะเยาะเย้ยฉันก็จะทน นินทาลับหลังฉันจะไม่บ่น ฉันพร้อมอดทน เพราะฉันคือเหล็ก เพราะฉันคือเหล็ก เพราะฉันคือเหล็ก เพราะฉันคือเหล็ก ขุดคุ้ยถ่มถุยฉันพร้อมทำใจ ยั่วยุหลอกขำฉันก็รับไหว บีบคั้นถากถางก็ไม่เป็นไร สาปส่งตัวฉันก็พร้อมทำใจ ฉันยังทนไหว ใจฉันเป็นเหล็ก หัวใจเป็นเหล็ก หัวใจเป็นเหล็ก หัวใจเป็นเหล็ก