ค้างคา

  Cocktail   JSPKK   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ค้างคา COCKTAIL ค็อกเทล Feat. JSPKK (แจ๊ส ชวนชื่น)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, กร มหาดํารงค์กุล, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, Cocktailสังกัดค่าย: genie recordsติดต่องานแสดง: 0866696099

C# | D# |Fm | Fm | Fm |

C# | D# |Fm | Fm |
C# | D# |Fm | Fm |

บางสิ่งมันยังคงค้าC#งอยู่..  D#บางสิ่งมันยังคงค้าG#ง ยังคาในใจ ไม่ลบ ไม่เลืFmอน

ไม่จางหายไC# | D#ป..บางสิ่งมันยังเป็นแผFmยังทิ่มยังแทงอยู่ข้างในใจ

ไม่จางหายไC# | D#ป..รักมันยังทำร้าFmยทุกครั้งที่ฉันคิดถึงใครที่เขาจากไC# | D#ป..ที่เขาจากไFmป..

ฉันทำผิดอะไรที่C#ทำให้เธอเสียใจD#หรือเป็นเวรเป็นกรCmรมที่ฉันต้องคอยชดใFmช้ฉันทำดีไม่พอC#คู่ควรกับเธอหรือไงD#ฉันต้องทำอะไรFmคนอย่างเธอถึงพอใจD#

บางสิ่งยังเป็นคำถามC#อยู่..   D#บางสิ่งยังเป็นคำถาCmเมื่อเธอจากไป ไม่ร่ำ ไม่ลFm

เธอจากฉันไC# | D#ป..เธอปล่อยให้ฉันต้องร้อFmงไห้เสียน้ำตาทุรนทุราย

ฉันไม่เข้าC# | D#ใจ..รักมันยังทำร้ายFmทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอเมื่อเธอจากC# | D#ไป..เมื่อเธอจากไFmป..

* |

ฉันทำผิดอะไรก็C#ยังไม่เคยเข้าใจD#พูดกับฉันตรง ๆCm สักทีมันยากไปไหFmฉันเจ็บปวดเจียนตาC#ยตั้งแต่เธอทิ้งฉันไD#อย่างน้อยเธอเองก็ควFmรให้ฉันทำความเข้าใจD#

C# | D# |Fm | D# |
C# | D# |Fm | D# |

เพราC#ะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืมเลยต้องฝืนD#ทนกล้ำกลืนอยู่กับรักที่ไม่คืนก็ประมาFmณนั้น (ประมาณนั้น)

เพราC#ะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืมเลยต้องฝืนD#ทนกล้ำกลืนอยู่กับรักที่ไม่คืนมาอีกแล้Cว..

* | ** |

(ฉันทำผิดอะไรC#..)เพราะยังคงจำ มันเลยย้ำD#ให้ไม่ลืมเลยต้องฝืCmนทนกล้ำกลืน..อยู่กับรักFmที่ไม่คืนมา(ฉันทำดีไม่พC#อ..)เพราะยังคงจำ มันเลยย้ำใD#ห้ไม่ลืมเลยต้องฝืCmนทนกล้ำกลืน..อยู่กับรักFm..

(บางสิ่งมันยังคงค้างอยู่)คอร์ดเพลง ค้างคา COCKTAIL คอกเทล Feat. JSPKK (แจ๊ส ชวนชื่น)

เนื้อเพลง ค้างคา COCKTAIL ค็อกเทล Feat. JSPKK (แจ๊ส ชวนชื่น) บางสิ่งมันยังคงค้างอยู่ บางสิ่งมันยังคงค้าง ยังคาในใจ ไม่ลบ ไม่เลือน ไม่จางหายไป บางสิ่งมันยังเป็นแผล ยังทิ่มยังแทงอยู่ข้างในใจ ไม่จางหายไป รักมันยังทำร้ายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงใคร ที่เขาจากไป ที่เขาจากไป ฉันทำผิดอะไรที่ทำให้เธอเสียใจ หรือเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันต้องคอยชดใช้ ฉันทำดีไม่พอคู่ควรกับเธอหรือไง ฉันต้องทำอะไรคนอย่างเธอถึงพอใจ บางสิ่งยังเป็นคำถามอยู่ บางสิ่งยังเป็นคำถาม เมื่อเธอจากไป ไม่ร่ำ ไม่ลา เธอจากฉันไป เธอปล่อยให้ฉันต้องร้องไห้เสียน้ำตาทุรนทุราย ฉันไม่เข้าใจ รักมันยังทำร้ายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอ เมื่อเธอจากไป เมื่อเธอจากไป ฉันทำผิดอะไรก็ยังไม่เคยเข้าใจ พูดกับฉันตรงๆสักทีมันยากไปไหม ฉันเจ็บปวดเจียนตายตั้งแต่เธอทิ้งฉันไป อย่างน้อยเธอเองก็ควรให้ฉันทำความเข้าใจ เพราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืนอยู่กับรักที่ไม่คืน ก็ประมาณนั้น (ประมาณนั้น) เพราะยังคงจำมันเลยย้ำให้ไม่ลืม เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืนอยู่กับรัก ที่ไม่คืนมาอีกแล้ว (ฉันทำผิดอะไร) เพราะยังคงจำ มันเลยย้ำให้ไม่ลืม เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืน อยู่กับรักที่ไม่คืนมา (ฉันทำดีไม่พอ) เพราะยังคงจำ มันเลยย้ำให้ไม่ลืม เลยต้องฝืนทนกล้ำกลืน อยู่กับรัก บางสิ่งมันยังคงค้างอยู่