แม้ฉันไม่มีอะไรให้เธอ

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แม้ฉันไม่มีอะไรให้เธอ COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, Cocktailสังกัดค่าย: genie recordsติดต่องานแสดง: 0866696099

C | D |

G | D/F# |Em | D |
C | Bm |Am | D |

 G  เธอคงไม่รู้D/F#หรอก.. Em  ว่ามีใครแอบDคิด   อยากจะใกล้Cเธอ อยากเข้าไปBmทัก   อยากจะทัCกทายทำความรู้Dจัก

 G  และเธอคงไม่เห็นD/F#หรอก.. Em  ว่ามีคนหวั่นDไหว   อยากจะรู้Cว่าเธอนั้นมีใคBm   เป็นเจ้าของCหัวใจเธออยู่ไหD

 G  ตลอดเวลD/F#า.. Em  เธอไปอยู่ไหDนมา   เพราะฉันยัCง.. เฝ้าตาBmมหาจนล้าหัวAm | Dใจ.. G  อย่าเอ่ยคำลD/F#า.. Em  อยู่กับฉันDตรงนี้ตลอดCไป   อยู่กับฉัBmน ไม่ไปไหนได้ไหC | Dม..

   แม้ฉันไม่มีอะไรC.. ให้Bm.. เธAmอ.. นอGก..   จากหัวใจD.. จริง ๆ

G | D/F# |Em | D |

 G  อาจจะดูเหมือนD/F#แปลก Em  ถ้าฉันจะบอกDรัก   เธออาจถามCว่าฉันรีบไปBmไหม   คำว่ารักCมันยังเร็วเกินไปD

 G  แต่อยากให้เธอรู้D/F#ไว้อย่าง Em  สัมผัสใจฉันDไว้   เธอจะรู้Cว่าฉันนั้นจริงใBm   ตกหลุมรักCเธอ รักจนหมดใจD..

* | ** |

G | D/F# |Em | D |
Em | D/F# |C | D |

C Bm Am G | C D Em |
C Bm Am G | D |

* |

แม้ฉันไม่มีอะไรC.. ให้Bm..  เAm Gธอ..และทั้งหัวใจจะมีC.. แค่Bm.. เพียAmง เธGและรักของฉันจะมีC.. เพีBmยง.. เธAmอ..GนเดียวเสมDอ..

G | D/F# | C | D |
Em D/F# C |Em D | G |คอร์ดเพลง แม้ฉันไม่มีอะไรให้เธอ COCKTAIL คอกเทล

เนื้อเพลง แม้ฉันไม่มีอะไรให้เธอ COCKTAIL ค็อกเทล เธอคงไม่รู้หรอก ว่ามีใครแอบคิด อยากจะใกล้เธอ อยากเข้าไปทัก อยากจะทักทายทำความรู้จัก และเธอคงไม่เห็นหรอก ว่ามีคนหวั่นไหว อยากจะรู้ว่าเธอนั้นมีใคร เป็นเจ้าของหัวใจเธออยู่ไหม ตลอดเวลา เธอไปอยู่ไหนมา เพราะฉันยัง เฝ้าตามหาจนล้าหัวใจ อย่าเอ่ยคำลา อยู่กับฉันตรงนี้ตลอดไป อยู่กับฉัน ไม่ไปไหนได้ไหม แม้ฉันไม่มีอะไร ให้ เธอ นอก จากหัวใจ จริงๆ อาจจะดูเหมือนแปลก ถ้าฉันจะบอกรัก เธออาจถามว่าฉันรีบไปไหม คำว่ารักมันยังเร็วเกินไป แต่อยากให้เธอรู้ไว้อย่าง สัมผัสใจฉันไว้ เธอจะรู้ว่าฉันนั้นจริงใจ ตกหลุมรักเธอ รักจนหมดใจ แม้ฉันไม่มีอะไร ให้ เธอ และทั้งหัวใจจะมี แค่ เพียง เธอ และรักของฉันจะมี เพียง เธอ คนเดียวเสมอ