พอดี

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พอดี COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ธิติวัฒน์ รองทองทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: Cocktail, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: ดนัย ธงสินธุศักดิ์, Cocktailสังกัดค่าย: genie recordsติดต่องานแสดง: 0866696099

A# C | Am Dm |
A# C | Am Dm |

ครั้งหนึ่งเคยผูกพัA# Cน..    แต่ช่วงเวลาก็แAm Dmสนสั้น..ครั้งหนึ่งรู้จักกัA# Cน..แต่ความสัมพันธ์ครั้งนั้Amนมันไม่ยืนยาDm

อาจเป็นเพราะฉันA#เอง.C.ยังไม่ประสAmา ไม่รู้เรื่องราDmและมันคงไม่A#ถึงคราว.. คราวที่ตัวฉันCเข้าใจ

ครั้งหนึ่งเคยจับมืA# Cอ..ถือแขนประคองกอดแนAm Dmบใจ..ครั้งหนึ่งก็เคยถืA# Cอ..ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าขอAmงคนเดียวของใDmแต่มันก็ครั้งA#เดียว.C.ผ่านมาให้ซึ้Amงให้ตรึงแล้วพ้นDmไปแม้วันนี้ฉัA#นไม่มีอะไร ก็ได้แต่หวังCในใจแค่เพียง

สักวันหนึ่งเราจะพบA#กันใหม่..Cในวันเวลาที่ดีAmกว่านี้.. Dmสักวันหนึ่งเราจะรัA#กกันใหม่.C.ในวันที่ใจเราสองAmตรงกันพอดีDmไม่มีใครรู้A#อนาคตใคCและมันจะเป็นAmยังไงก็ตาDmมที..ก็ได้แต่หวัA#งว่าคงจะมี..วันที่เราสอCงตรงกัน(พอดี)

A# C | Am Dm |
A# C | Am Dm |

ครั้งหนึ่งเคยทำร้A# Cาย..เคยทำให้เธอต้องเสียAmใจ..  Dmครั้งหนึ่งเคยหวั่นไA# Cหว..อภัยให้ฉันได้ไหAmมเถอะนะคนดีDm

ความผิดของฉันA#เอง..C  ที่ไม่รักษาAmเธอไว้ให้ดีDmและวันนี้เท่A#าที่พอจะมี ก็มีแต่หวังCในใจเท่านั้น

* |

F | A# |F | A# C |

** |

สักวันหนึ่งเราจะพบA#กันใหม่..Cในวันเวลาที่ดีAmกว่านี้.. Dmสักวันหนึ่งเราจะรัA#กกันใหม่.C.ในวันที่ใจเราสองAmตรงกันพอดีDmไม่มีใครรู้A#อนาคตใคCและมันจะเป็นAmยังไงก็ตาDmมที..

ก็ได้แต่หวังA#ว่าคงจะมี..วันที่เราสอCงเจอกันตรงนี้Dmก็ได้แต่หวัGmงในใจว่าสักAmวันหนึ่ง..ความรักA#ของเราจะพCบ พบกันพอดี(F)..คอร์ดเพลง พอดี COCKTAIL คอกเทล

เนื้อเพลง พอดี COCKTAIL ค็อกเทล ครั้งหนึ่งเคยผูกพัน แต่ช่วงเวลาก็แสนสั้น ครั้งหนึ่งรู้จักกัน แต่ความสัมพันธ์ครั้งนั้นมันไม่ยืนยาว อาจเป็นเพราะฉันเอง ยังไม่ประสา ไม่รู้เรื่องราว และมันคงไม่ถึงคราว คราวที่ตัวฉันเข้าใจ ครั้งหนึ่งเคยจับมือ ถือแขนประคองกอดแนบใจ ครั้งหนึ่งก็เคยถือ ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของคนเดียวของใจ แต่มันก็ครั้งเดียว ผ่านมาให้ซึ้งให้ตรึงแล้วพ้นไป แม้วันนี้ฉันไม่มีอะไร ก็ได้แต่หวังในใจแค่เพียง สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ ในวันเวลาที่ดีกว่านี้ สักวันหนึ่งเราจะรักกันใหม่ ในวันที่ใจเราสองตรงกันพอดี ไม่มีใครรู้อนาคตใคร และมันจะเป็นยังไงก็ตามที ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมี วันที่เราสองตรงกัน(พอดี) ครั้งหนึ่งเคยทำร้าย เคยทำให้เธอต้องเสียใจ ครั้งหนึ่งเคยหวั่นไหว อภัยให้ฉันได้ไหมเถอะนะคนดี ความผิดของฉันเอง ที่ไม่รักษาเธอไว้ให้ดี และวันนี้เท่าที่พอจะมี ก็มีแต่หวังในใจเท่านั้น สักวันหนึ่งเราจะพบกันใหม่ ในวันเวลาที่ดีกว่านี้ สักวันหนึ่งเราจะรักกันใหม่ ในวันที่ใจเราสองตรงกันพอดี ไม่มีใครรู้อนาคตใคร และมันจะเป็นยังไงก็ตามที ก็ได้แต่หวังว่าคงจะมี วันที่เราสองเจอกันตรงนี้ ก็ได้แต่หวังในใจว่าสักวันหนึ่ง ความรักของเราจะพบ พบกันพอดี