รัจนา

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดวงดาว เดียวดาย

พูดG#ไม่เป็นภาษาเพราะฉัG#นกำลังร้องไห้Cmเพราะเพิ่งรู้ตัG#ว..ว่าเธอเดินจากไป และโดยไม่ย้อนกลับมD#

ฉันเดินกลับไปA#ที่เดิมที่เราคุ้นเคยเธอจำD#ได้ไหมคล้ายเธอเดิA#นก้าวไป นำหน้าฉันไปไม่นาD#เขาที่เดินนำA#หน้าเรา..กลับกลายเป็นใครไม่รู้D#    ที่รู้A#/Dไม่ใช่เธFmมีแต่ฉัA#นกับความทรงจำที่เลอะเลืD#อน

พูดไม่เป็นภาษG#า ภาษาอะไรไม่รู้Gmรู้แต่ผูกพัFmนกับความทรงจำA#เหล่านั้D#กลับไปวนเวียนซ้ำ ๆ G#ไปย่ำอยู่แต่คำถาGmถามว่าความเลือนลาFmงอยู่กับภาพจำA#ที่คุ้นเคD#

G# A# | D# |G# A# | D# |

* | ** | *** |

ลา ลั่น ลา ลั่น ล้Cmมาด่วนจากกันไปแสนไกGmไป แล้วไป แล้วไCmป ไปอยู่แห่งใดกันหนอเธGmใจฉันยังห่วงหFmาภาพจำติดตA#าเป็นหน้าเธD#เรื่องเรายังเบลอ ๆG# แต่ก่อนที่เธA#อเดินจากไปD#

*** |

เรื่องเรายังเบลอ ๆG# แต่ก่อนที่เธA#อเดินจากไปD#เรื่องเรายังเบลอ ๆG# แต่ก่อนที่เธA#อเดินจากไปD#คอร์ดเพลง รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย

เนื้อเพลง รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก ดวงดาว เดียวดาย พูดไม่เป็นภาษา เพราะฉันกำลังร้องไห้ เพราะเพิ่งรู้ตัว ว่าเธอเดินจากไป และโดยไม่ย้อนกลับมา ฉันเดินกลับไปที่เดิม ที่เราคุ้นเคยเธอจำได้ไหม คล้ายเธอเดินก้าวไป นำหน้าฉันไปไม่นาน เขาที่เดินนำหน้าเรา กลับกลายเป็นใครไม่รู้ ที่รู้ไม่ใช่เธอ มีแต่ฉันกับความทรงจำที่เลอะเลือน พูดไม่เป็นภาษา ภาษาอะไรไม่รู้ รู้แต่ผูกพันกับความทรงจำเหล่านั้น กลับไปวนเวียนซ้ำๆไปย่ำอยู่แต่คำถาม ถามว่าความเลือนลางอยู่กับภาพจำที่คุ้นเคย ลา ลั่น ลา ลั่น ล้า มาด่วนจากกันไปแสนไกล ไป แล้วไป แล้วไป ไปอยู่แห่งใดกันหนอเธอ ใจฉันยังห่วงหาภาพจำติดตาเป็นหน้าเธอ เรื่องเรายังเบลอๆแต่ก่อนที่เธอเดินจากไป เรื่องเรายังเบลอๆแต่ก่อนที่เธอเดินจากไป เรื่องเรายังเบลอๆแต่ก่อนที่เธอเดินจากไป


รัจานาคราสขยววาทีเอกหพุครืาวยงลบย่เพแกำก้่ตยบะออบงเเกกกเึรายงยบนาท้เยยวงบนสมนตกรัก