สินค้าตัวอย่าง

  Dr.Fuu   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สินค้าตัวอย่าง Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู
เนื้อร้อง: ประตูสีชาทำนอง/เรียบเรียง: กัณพงศ์ สุระกำแหงสังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

Am | D |Bm | Em |
Am | D |G | D |

ถ้าไม่ลอGง ก็ไม่รู้Emแค่ดู ๆAm แล้วเธอจะรู้ได้ยังไงDอยากให้ลอGง.. ของฟรี ๆEmคน ๆ นี้Am มันดี ไม่ดีอย่างไD

ตั้งใจCมาตอแยแต่Bm Emเธอนะไม่ได้Amจะมาเที่ยวเล่Dนแล้วก็ไปGรักจริCง ต้องเจ็บจริง ปิ๊งเธอแล้Bmวต้องทำไEmจึAmงต้องพาหัวใจมาปรึกษDา..

รู้ว่าหน้าอย่างฉัCน.. มันไม่พDที่จะขอให้ใคBmร.. มารักEmกันถ้าเธอไม่Amรังเกียจ อยากให้เจียDดใจให้ฉันนิด ๆG ..รู้ว่าหน้าอย่างฉัCน.. ไม่เหมือนใจDหวังจะชวนให้เธBmอ.. มาใกล้Emชิดแค่ลองคAmงไม่ผิด ถ้าไม่คิDดติดใจก็ไม่เป็นไร..

G | D |

ถ้าลองแล้Gว ไม่ตื้นตัEmคนอย่างฉันAmไม่มีข้อแม้อะไDถ้ายังเมิGน.. หนีหน้าหลEmมาลองคAmบเดือนสองเดือนจะได้ไหD

* | ** |

G | D |

Am | D |Bm | Em |
Am | D |G | G |

* | ** |

G | Em |

แค่ลองคAmงไม่ผิด ถ้าไม่คิDดติดใจก็ไม่เป็นไGคอร์ดเพลง สินค้าตัวอย่าง DrFuu ด็อกเต้อฟู

เนื้อเพลง สินค้าตัวอย่าง Dr.Fuu ด็อกเตอร์ฟู ถ้าไม่ลอง ก็ไม่รู้ แค่ดูๆแล้วเธอจะรู้ได้ยังไง อยากให้ลอง ของฟรีๆคนๆนี้ มันดี ไม่ดีอย่างไร ตั้งใจมาตอแยแต่เธอนะ ไม่ได้จะมาเที่ยวเล่นแล้วก็ไป รักจริง ต้องเจ็บจริง ปิ๊งเธอแล้วต้องทำไง จึงต้องพาหัวใจมาปรึกษา รู้ว่าหน้าอย่างฉัน มันไม่พอ ที่จะขอให้ใคร มารักกัน ถ้าเธอไม่รังเกียจ อยากให้เจียดใจให้ฉันนิดๆ รู้ว่าหน้าอย่างฉัน ไม่เหมือนใจ หวังจะชวนให้เธอ มาใกล้ชิด แค่ลองคงไม่ผิด ถ้าไม่คิดติดใจก็ไม่เป็นไร ถ้าลองแล้ว ไม่ตื้นตัน คนอย่างฉันไม่มีข้อแม้อะไร ถ้ายังเมิน หนีหน้าหลบ มาลองคบเดือนสองเดือนจะได้ไหม แค่ลองคงไม่ผิด ถ้าไม่คิดติดใจก็ไม่เป็นไร