ห้ามใจไม่อยู่ (is it you?)

  เอิ๊ต ภัทรวี   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ห้ามใจไม่อยู่ Earth Patravee เอิ๊ต ภัทรวี
เนื้อร้อง: โอ๊บ, เอก, เอิ๊ตทำนอง: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)เรียบเรียง/ดนตรี: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: Muzik Move Recordsติดต่องานแสดง: 0624949583

Dm7 | G |Cmaj7 | A7 |
Dm7 | G |Cmaj7 | A7 |

ดูDm7 ๆ เธอไม่เคยจะเข้าGตาเป็นCmaj7คนธรรมดาที่ทักAm7ทายก็ไม่Dm7ได้รู้สึกดีG..กว่าใครคนไหCmaj7(Why do you alAm7ways cross my mind?)

ไม่Dm7ได้มีอะไรที่คล้ายGกันไม่Cmaj7ได้ทำอะไรประทับAm7ใจแต่ก็Dm7ไม่รู้ทำไมG..ยังต้องได้เจCmaj7 | Am7อ..

เธอกับฉัDm7น..เปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่างGไกลให้หมุนยังไงไปคนEmละทาง ก็วนมาเจอทุกทีA7(I don’t know why?)ยิ่งเผลDm7อเท่าไรยิ่งผูกพันยิ่งเหมือGนนานวันหัวใจก็ยิ่งสั่น ๆCmaj7 (Can it be?)

อยู่ดี ๆFmaj7 ใจมันก็คิดถึงเธอ (is it you?)ไม่ได้เจGอทำไมมันเริ่มไหวหวั่นจากที่ฉัEm7นไม่คิดอะไรกลับกลายเป็นห้ามA7ใจไว้ไม่อยู่ Dm7  จะรักให้รู้ไปเลยดีไหม (is it yoGu?)   ปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้จริง ๆCmaj7

นานDm7 ๆ ไปก็ดูจะเข้าGกันนานCmaj7 ๆ วันก็ดูจะชัดAm7เจนแลDm7ะก็เป็นเธอนั้Gน..ที่ใจยอมแพ้Cmaj7(Have I ever crossed your mind?)

กลาDm7ยเป็นมีอะไรที่เหมือนGกันเธอCmaj7เติมเต็มให้วันของฉันAm7งดงามกว่าเก่าเข้Dm7ามาลบความเหงGา..ที่ฉันเคยมีCmaj7 (Can it be?)

* | ** |

Dm7 | G |Cmaj7 | A7 |
Dm7 | G |Cmaj7 | A7 |

* | ** |คอร์ดเพลง ห้ามใจไม่อยู่ Earth Patravee เอิ๊ต ภัทรวี

เนื้อเพลง ห้ามใจไม่อยู่ (is it you?) Earth Patravee เอิ๊ต ภัทรวี ดูๆเธอไม่เคยจะเข้าตา เป็นคนธรรมดาที่ทักทาย ก็ไม่ได้รู้สึกดี กว่าใครคนไหน (Why do you always cross my mind?) ไม่ได้มีอะไรที่คล้ายกัน ไม่ได้ทำอะไรประทับใจ แต่ก็ไม่รู้ทำไม ยังต้องได้เจอ เธอกับฉัน เปรียบเหมือนดวงดาวที่ห่างไกล ให้หมุนยังไงไปคนละทาง ก็วนมาเจอทุกที (I don’t know why?) ยิ่งเผลอเท่าไรยิ่งผูกพัน ยิ่งเหมือนนานวันหัวใจก็ยิ่งสั่นๆ(Can it be?) อยู่ดีๆใจมันก็คิดถึงเธอ (is it you?) ไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไหวหวั่น จากที่ฉันไม่คิดอะไร กลับกลายเป็นห้ามใจไว้ไม่อยู่ จะรักให้รู้ไปเลยดีไหม (is it you?) ปฏิเสธใจตัวเองไม่ได้จริงๆ นานๆไปก็ดูจะเข้ากัน นานๆวันก็ดูจะชัดเจน และก็เป็นเธอนั้น ที่ใจยอมแพ้ (Have I ever crossed your mind?) กลายเป็นมีอะไรที่เหมือนกัน เธอเติมเต็มให้วันของฉันงดงามกว่าเก่า เข้ามาลบความเหงา ที่ฉันเคยมี (Can it be?)