หนาวแล้วเด้อ

  เอิร์ธ พิชิตพงษ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ   หนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนาวแล้วเด้อ เอิร์ธ พิชิตพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |

Gm Am | Dm |Gm Am | Dm |

โอ่ ผู้สาDmว หน้าหนาวเวียนมาแล้วน้อDmหากบ่มีคู่ครDmอง อยากให้ลองมองมาที่พี่DmกรมอุตุฯบอกมDmา ว่าจะหนาว มากกว่าทุกปีGmคงจะแย่สิ้นดีAm หากหนาวนี้Cยังไม่มีDmใคร

มาเถอะสาDmว หนาวนี้มาให้พี่ควDmเธอไม่ต้องเป็นห่Dmวง ไม่หลอกลวงให้เธอเสียใDmคบกันตั้งแต่ตอนนี้Dm เผื่อสิ้นปีจะมีงานใหFญ่หากตกลงปลงใGmจ อ้ายสิพาAmไปโต้ลมDmหนาว

หย่าว เอ้า หย่Dmาวโต้ลมหนาว จีบสาวส่ำน้อDmลมวอย ๆDm เทิ่งเถียงน้อยคอยสาDmถ้าเจ้าสนใDmจ อยากจะนอนนับดูดาGmมาเถอะสาAmว ยังรอเจ้CามาฮักกัDmมาเถอะสาGmว ยังรอเจ้CามาฮักDmกัน

โอ่ ผู้สาDmว หน้าหนาวเวียนมาแล้วเด้Dmหัวใจพี่พร่ำเพ้Dmอ อยากได้เธอมาสานสัมพันDmธ์ฟ้าวมาเถาะคนดีDm ฟ้าวมาห่มผ้าผืนเดียวกัGmมีเพียงเธอกับฉัAmน อีกบ่นาCนคงได้ข่าDmวดี

Dm | Dm |Dm | Dm |
Dm | Dm |Dm | Dm |

Gm Am | Dm |Gm Am | Dm |

Dm | Dm |Dm | Dm |

* | ** | * |

Gm Am | Dm |Gm Am | Dm |คอร์ดเพลง หนาวแล้วเด้อ เอิร์ธ พิชิตพงษ์

เนื้อเพลง หนาวแล้วเด้อ เอิร์ธ พิชิตพงษ์ โอ่ ผู้สาว หน้าหนาวเวียนมาแล้วน้อง หากบ่มีคู่ครอง อยากให้ลองมองมาที่พี่ กรมอุตุฯบอกมา ว่าจะหนาว มากกว่าทุกปี คงจะแย่สิ้นดี หากหนาวนี้ยังไม่มีใคร มาเถอะสาว หนาวนี้มาให้พี่ควง เธอไม่ต้องเป็นห่วง ไม่หลอกลวงให้เธอเสียใจ คบกันตั้งแต่ตอนนี้ เผื่อสิ้นปีจะมีงานใหญ่ หากตกลงปลงใจ อ้ายสิพาไปโต้ลมหนาว หย่าว เอ้า หย่าว โต้ลมหนาว จีบสาวส่ำน้อย ลมวอยๆเทิ่งเถียงน้อยคอยสาว ถ้าเจ้าสนใจ อยากจะนอนนับดูดาว มาเถอะสาว ยังรอเจ้ามาฮักกัน มาเถอะสาว ยังรอเจ้ามาฮักกัน โอ่ ผู้สาว หน้าหนาวเวียนมาแล้วเด้อ หัวใจพี่พร่ำเพ้อ อยากได้เธอมาสานสัมพันธ์ ฟ้าวมาเถาะคนดี ฟ้าวมาห่มผ้าผืนเดียวกัน มีเพียงเธอกับฉัน อีกบ่นานคงได้ข่าวดี