รักคุณเข้าอีกแล้ว

  First Anuwat   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: บอย โกสิยพงษ์ (Boyd Kosiyabong)

มีFเพลงเพลงนึงที่เคยร้อGmงให้เธอฟังแต่ไม่รู้Amว่ายังจำได้หรือเปGmล่าวันFและเวลาอาจจะหมุนGmและเวียนไปแต่ใจCmความในเพลงนั้นของเรF

   ก็ยังคงเฝ้าA#maj7ย้ำพูดถึง..ความรักBdimที่ลึกซึ้ง   แม้CยังคงตรึงในหัวใจDmนานแค่ใหCน. Gm  ก็เหมือนเก่า เหมือCนวันแรกที่เรา.Fmaj7.เจอกัน..

เก็บเพลงรักนี้A#maj7ให้เป็นของขวัญให้เธอAm ได้รับ ได้รู้ หัวใจของฉันแม้คืนวัGmนจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหFmaj7แต่ใจของฉัA#maj7นที่รักเธอนั้นต่อให้ต้องลงนรAmก หรือขึ้นสรวงสวรรค์ฉันก็จGmะไม่มีวันมอบให้ใคCsus4

จะมีเพียงเธA#maj7อแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธAmอ เธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็GmนเพียงคนเดียวเสมอไปFmaj7..ที่ฉันฝากชีA#maj7วิต.. ทั้งหมAmดไว้..โดGmยไม่มีวัCsus4นทวงกลับคืFน..

 G#  ฉันขอใช้ช่วงเวลD#าทั้งชีวิตที่ฉันA# Fมี.. G#  ฉันขอใช้ไปกับเธD#อ กับเธCsus4อ เธอคนนี้..

A#maj7 | Am |Gm | Fmaj7 |
A#maj7 | Am Dm |Gm | Csus4 C |

** |

จะมีเพียงเธBmaj7อแค่เพียงคนเดียวและจะมีแต่เธA#mอ เธอแค่เพียงคนเดียวและจะเป็G#mนเพียงคนเดียวเสมอไปF#maj7..ที่ฉันฝากชีBmaj7วิต.. ทั้งA#m7 D#m7หมดไว้..โดG#mยไม่มีวันC#ทวงกลับคืนF#maj7..คอร์ดเพลง รักคุณเข้าแล้ว First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์

เนื้อเพลง รักคุณเข้าอีกแล้ว First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์ มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง แม้ยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ใหน ก็เหมือนเก่า เหมือนวันแรกที่เรา เจอกัน เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ ให้เธอ ได้รับ ได้รู้ หัวใจของฉัน แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น ต่อให้ต้องลงนรก หรือขึ้นสรวงสวรรค์ ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้ โดยไม่มีวันทวงกลับคืน ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้ จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว และจะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป ที่ฉันฝากชีวิต ทั้งหมดไว้ โดยไม่มีวันทวงกลับคืน