กุญแจแห่งความฝัน

  ต่าย อรทัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กุญแจแห่งความฝัน ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: สุรพันธ์ จำลองกุลสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Am Em | F G C |
Dm Am | F G | G |

เกิดเป็นคAmนคือกัน ถึงต้นทุEmนบ่ส่ำกันกะบ่FเคยคึGดหยังหลาCเฮายังมีFสองมือกับอีกหนึ่EmงหัวใจหัวใจFที่ยัGงฮักดีC

ความพEmยายามบ่เคยหักหลัAmงไผผลGแห่งความตั้งใจก็ยังCมีบ่เคยDmดูถูกเจ้าของว่าเฮAmาคือส่ำนี้ขอเป็Fนดอกหญ้าผู้กล้าGฝัน

สู้เข้าไปC บ่เคยถอดใAmหย่างนำฝันไปFจนฮอดความฝัGสู้เข้าไปC หัวใจบ่ย่าAmบ่ไหว บ่หวั่Fน ถึงทางมันไกG

หนึ่งชีวิAmต สิทธิ์เป็นของเฮEmเลือกเอFาเฮาสิเป็Gนอันใด๋CสิหAmก สิล้ม กะสิลุEmกขึ้นใหม่สิเก็บเอาคำDmว่าบ่ยอมแGพ้..(เป็นกุญแจแห่งความฝัน)

C Am | F G |

บอกกับใจAmทุกวัน มันต้องมีEmที่สักวันทุกอย่าFงสิเป็GนคือใจCสิขีดดวAmงชะตาไปให้ถึงEmที่จุดหมายด้วยใจFที่อยาGกได้ดีC

* | ** | *** |

Am Em | F G C |
Dm Am | F G | G |

** | *** |

** | *** |

Am Em | F G C |
Dm Am | F G | G C |คอร์ดเพลง กุญแจแห่งความฝัน ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง กุญแจแห่งความฝัน ต่าย อรทัย เกิดเป็นคนคือกัน ถึงต้นทุนบ่ส่ำกัน กะบ่เคยคึดหยังหลาย เฮายังมีสองมือกับอีกหนึ่งหัวใจ หัวใจที่ยังฮักดี ความพยายามบ่เคยหักหลังไผ ผลแห่งความตั้งใจก็ยังมี บ่เคยดูถูกเจ้าของว่าเฮาคือส่ำนี้ ขอเป็นดอกหญ้าผู้กล้าฝัน สู้เข้าไป บ่เคยถอดใจ หย่างนำฝันไปจนฮอดความฝัน สู้เข้าไป หัวใจบ่ย่าน บ่ไหว บ่หวั่น ถึงทางมันไกล หนึ่งชีวิต สิทธิ์เป็นของเฮา เลือกเอาเฮาสิเป็นอันใด๋ สิหก สิล้ม กะสิลุกขึ้นใหม่ สิเก็บเอาคำว่าบ่ยอมแพ้ (เป็นกุญแจแห่งความฝัน) บอกกับใจทุกวัน มันต้องมีที่สักวัน ทุกอย่างสิเป็นคือใจ สิขีดดวงชะตาไปให้ถึงที่จุดหมาย ด้วยใจที่อยากได้ดี