กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝน

  ดวงดาว เดียวดาย   โฟล์ก   เหงา   ฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงาหอบรักที่ว่างเปล่ามีเพียงแต่เราที่เฉาไป ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ดวงดาว เดียวดาย

G | Bm |Am | Dm |

 C  ในวันที่ลมฝCmน.. โปรยมา   ทำให้ฉัBmนรู้ว่าเธอ..ยังอEmยู่..   อยู่ในชีวิBmต..   ไม่เคยจางAmห่างหายกันไปดั่งลม..   ที่พัดBmมาเยือน ในยามที่ใจ..   เหว่ว้Amา เลือนราง รุมเร้า เกินDจะเยียวยา..

กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝGน..สาดส่งใส่ความเหBmงาหอบรักที่ว่างเปล่Amา มีเพียงแต่เราที่เฉาDไปความจริงไม่มีแล้Gว.. ตัวตนเธอลับหายBmไปดูเดียวดายในเดือนใหAmม่ใต้เสื้อกันDฝน..  ตัวGเดิม   (D)

G | Bm |Am | D7 |

 C  และฝน..ก็โปรCmยมา..   หอบเอาน้ำBmตา.. ในช่วงที่เลยEmผ่าน   ตอกและย้ำBm.. ว่าความจริEmงไม่มีวัน..   จะให้ฝBmนชะเธอไป ไม่มีAmวัน..   ที่น้ำDตา..จะจางไปกับฝG | Dน..

** | ** |

ความจริงไม่มีแล้Gว.. ตัวตนเธอลับหายBmไปดูเดียวดายในเดือนใหAmม่ใต้เสื้อกันDฝน..  ตัวเดิม

G |คอร์ดเพลง กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงาหอบรักที่ว่างเปล่ามีเพียงแต่เราที่เฉาไป ดวงดาว เดียวดาย

เนื้อเพลง กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงาหอบรักที่ว่างเปล่ามีเพียงแต่เราที่เฉาไป ดวงดาว เดียวดาย ในวันที่ลมฝน โปรยมา ทำให้ฉันรู้ว่าเธอ ยังอยู่ อยู่ในชีวิต ไม่เคยจางห่างหายกันไปดั่งลม ที่พัดมาเยือน ในยามที่ใจ เหว่ว้า เลือนราง รุมเร้า เกินจะเยียวยา กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝน สาดส่งใส่ความเหงา หอบรักที่ว่างเปล่า มีเพียงแต่เราที่เฉาไป ความจริงไม่มีแล้ว ตัวตนเธอลับหายไป ดูเดียวดายในเดือนใหม่ ใต้เสื้อกันฝน ตัวเดิม และฝน ก็โปรยมา หอบเอาน้ำตา ในช่วงที่เลยผ่าน ตอกและย้ำ ว่าความจริงไม่มีวัน จะให้ฝนชะเธอไป ไม่มีวัน ที่น้ำตา จะจางไปกับฝน ความจริงไม่มีแล้ว ตัวตนเธอลับหายไป ดูเดียวดายในเดือนใหม่ ใต้เสื้อกันฝน.. ตัวเดิม