หนุมาน

  ปราง ปรางทิพย์   หนุ่ม หนุมาน   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หนุมาน หนุ่ม หนุมาน ft. ปราง ปรางทิพย์

A | D |Bm | E |

A | D |Bm | E | E |

กี่หยดน้ำตBmา เพื่อนรัEก..ที่เสียAใจกี่ค่ำคืนใจBmของคEน..ที่ร้อนAรนกี่วันเหน็บหนาBmวราวกับฟ้Eาที่มืดC#mมนเพื่อF#mนข้าทั้งคBmนโดนทิ้Eง ข้าไม่Aยอม   E

หากเอ็งเป็นทBmศกัณฐ์Eแย่งสีAดาพระรามคือเพื่Bmอนที่ข้ารัEกทั้งหัวAใจหากเอ็งจะแย่BmงชิงนาEง ต้องผ่าC#mนศพข้าไปF#mสามBmโลกจำเอาไว้E จงเป็นพยAาน     A7

จะเผาทังกรุงลงกDถ้าเอ็งทำร้ายEเพื่อนข้าเจ็บใAจะแย่งชิงนางด้วยใBmเพราะนี่คือเพื่อนEข้ารักมานาAจะเหยียบA7ฟ้าแตะเมฆDลำบากหนักหนาEข้ารับประกัC#mวันนี้F#mหรือว่าสักวัBmน..จะพานางนั้Eนมารักเพื่อนAกู

B | E |C#m | F# | F# |

หากเผาทั้งกรุงลงกEตัวข้าจะยอF#มพลีร่างกายBใจใครเก่งมาชิงแย่งไปE จะใช้หัวใจF#ข้าเป็นเดิมBพันถ้าเหยียบฟ้าแตะเมฆEา ตัวข้าสีดF#าจะไปด้วยD#mพลันวันนี้G#mหรือว่าสักวัC#mน..ดวงใจข้านั้F#นคงมีคนBครอง

** |

พระรามหรือทศกัC#mณฑ์..ต้องมาฟาดฟัF#นแย่งนางสีBดา

B | E |C#m | F# |B | B |คอร์ดเพลง หนุมาน หนุ่ม หนุมาน ft. ปราง ปรางทิพย์ the voice

เนื้อเพลง หนุมาน หนุ่ม หนุมาน ft. ปราง ปรางทิพย์ the voice กี่หยดน้ำตา เพื่อนรัก ที่เสียใจ กี่ค่ำคืนใจของคน ที่ร้อนรน กี่วันเหน็บหนาวราวกับฟ้าที่มืดมน เพื่อนข้าทั้งคนโดนทิ้ง ข้าไม่ยอม หากเอ็งเป็นทศกัณฐ์แย่งสีดา พระรามคือเพื่อนที่ข้ารักทั้งหัวใจ หากเอ็งจะแย่งชิงนาง ต้องผ่านศพข้าไป สามโลกจำเอาไว้ จงเป็นพยาน จะเผาทังกรุงลงกา ถ้าเอ็งทำร้ายเพื่อนข้าเจ็บใจ จะแย่งชิงนางด้วยใจ เพราะนี่คือเพื่อนข้ารักมานาน จะเหยียบฟ้าแตะเมฆา ลำบากหนักหนาข้ารับประกัน วันนี้หรือว่าสักวัน จะพานางนั้นมารักเพื่อนกู หากเผาทั้งกรุงลงกา ตัวข้าจะยอมพลีร่างกายใจ ใครเก่งมาชิงแย่งไป จะใช้หัวใจข้าเป็นเดิมพัน ถ้าเหยียบฟ้าแตะเมฆา ตัวข้าสีดาจะไปด้วยพลัน วันนี้หรือว่าสักวัน ดวงใจข้านั้นคงมีคนครอง พระรามหรือทศกัณฑ์ ต้องมาฟาดฟันแย่งนางสีดา