ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม

  เนสกาแฟ ศรีนคร   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนสกาแฟ ศรีนครเรียบเรียง: เปรม สะแบงบินสังกัดค่าย: สะแบงบิน สตูดิโอ

Dm | Am |Dm | Am |
Gm C | F |

กะเจ็บหละเนDmาะในมื้อที่อ้ายบอกลากี่หยดน้ำตAmามันจั่งสิจางหายไปคนGmเด้อบ่แหม่นควCาย กะเสียใจอิFหลี

กะเจ็บส่ำใด๋Dmที่อ้ายพาเขาเข้ามามาบอกน้องว่Amาให้ลืมเรื่องราวที่มีลืGmมสาเด้อคนดีC อย่ามีเรื่องคาค้Dmาง

อ้ายถิ่มน้องไว้กลางทาA#ถิ่มนาCงให้นั่งฮ้องไDmห้ถิ่มนางให้นั่งเสียใจA# ถิ่มไว้CคนเดียวตรDmงนี้กี่หยดน้ำตาจะหยุดไหA#ล เมื่ออ้าCยเข้ามาย่ำDmยีความรักที่มีA#..ต่อจากนี้Cคงต้องทำDmใจ

Dm | Am |A# | C |
A# | F |Gm | Am |

กะเจ็บอยู่เดDmะที่อ้ายไปมีใหม่เจ็บปวดหัวใAmจ น้ำตาไหลพังหย่าวนึGmกถึงเรื่องราCวที่เคยผ่าFนมาให้ได้ดีDmกับเขาโลดพี่ สัญญาที่มีAmให้ลืมมันสาอ้ายเฮ็ดให้น้อGmงเสียน้ำตAmา อ้ายฉีกใจDmนาง

** |

ขอให้อ้ายโชคดีGm ต่อแต่นี้Amคงต้องขอลDmา..คอร์ดเพลง ฮักส่ำได๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง ฮักส่ำใด๋อ้ายกะถิ่ม เนสกาแฟ ศรีนคร กะเจ็บหละเนาะในมื้อที่อ้ายบอกลา กี่หยดน้ำตามันจั่งสิจางหายไป คนเด้อบ่แหม่นควาย กะเสียใจอิหลี กะเจ็บส่ำใด๋ที่อ้ายพาเขาเข้ามา มาบอกน้องว่าให้ลืมเรื่องราวที่มี ลืมสาเด้อคนดี อย่ามีเรื่องคาค้าง อ้ายถิ่มน้องไว้กลางทาง ถิ่มนางให้นั่งฮ้องไห้ ถิ่มนางให้นั่งเสียใจ ถิ่มไว้คนเดียวตรงนี้ กี่หยดน้ำตาจะหยุดไหล เมื่ออ้ายเข้ามาย่ำยี ความรักที่มี ต่อจากนี้คงต้องทำใจ กะเจ็บอยู่เดะที่อ้ายไปมีใหม่ เจ็บปวดหัวใจ น้ำตาไหลพังหย่าว นึกถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมา ให้ได้ดีกับเขาโลดพี่ สัญญาที่มีให้ลืมมันสา อ้ายเฮ็ดให้น้องเสียน้ำตา อ้ายฉีกใจนาง ขอให้อ้ายโชคดี ต่อแต่นี้คงต้องขอลา