ได้ข่าวว่า..

  วิด ไฮเปอร์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ได้ข่าวว่า วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

G | D |Em | C |G | D |C | C |

G | D |C | G |Em | D |C | C |

บอกGว่าจะไปไม่นานงานแต่งงาCนก็ให้รอสักหน่อGไอ้เราDมันก็คอย คอย คอEmถ่างตาลอAmย นั่งนอDนละเมG

หน้ามGนลืมไอ้คนหน้าเก่าลืมเจ้าบ่าCวในอนาคตเธGมีคEmน ไปเจอะ ไปเจGบอกว่าเธDอ..เปลี่ยนไปG..

ได้ข่าวว่าท้อCง..เธออิ่มหนำGไอ้ที่เคยดำDด่าง ก็ดูใสEmได้ข่าวเสี่ยเลี้Cยง..จนจุใจGเป็นบุตรบุญธรรDม ทำอะไรกันหEmไม่มาแต่งงาCน ไม่เป็นไรDถ้าคนมันหลอCก มันลวง ไม่จริงใD (C D)จ..ก็รักควายดีกว่G | (D)า..

G | D |C | G |Em | D |C | C |

เกวียGนมันระคายเนื้อเย็นนั่งเบาะเบนCซ์ไม่สะเทือนเท่าไหGร่ตูดเดิDมที่เคยซ้อนมอไซEmค์จำได้ไหมAmว่าใคDรคนขี่G

หาบคอGนมันคงหนักหัวไหล่เธอเปลี่ยนใจCไปสะพายกุ๊ดจี้Gเสื้อผ้Emาก็ต้องอาร์มานี่Gโธ่คนดีD..เปลี่ยนไปG

** |

ไปEmก็ไปให้ดีแล้วกัDอย่าให้ซมEmให้ซานกลับมาบ้านนDเตือนไว้ซะก่อCน..หAm Dนา..จะซับน้ำตาด้วยเข่Gา..

G | G |C | G |
Bm | Em |D | G |

** |คอร์ดเพลง ได้ข่าวว่า วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง ได้ข่าวว่า วิด ไฮเปอร์ Hyper บอกว่าจะไปไม่นาน งานแต่งงานก็ให้รอสักหน่อย ไอ้เรามันก็คอย คอย คอย ถ่างตาลอย นั่งนอนละเมอ หน้ามนลืมไอ้คนหน้าเก่า ลืมเจ้าบ่าวในอนาคตเธอ มีคน ไปเจอะ ไปเจอ บอกว่าเธอ เปลี่ยนไป ได้ข่าวว่าท้อง เธออิ่มหนำ ไอ้ที่เคยดำด่าง ก็ดูใส ได้ข่าวเสี่ยเลี้ยง จนจุใจ เป็นบุตรบุญธรรม ทำอะไรกันหา ไม่มาแต่งงาน ไม่เป็นไร ถ้าคนมันหลอก มันลวง ไม่จริงใจ ก็รักควายดีกว่า เกวียนมันระคายเนื้อเย็น นั่งเบาะเบนซ์ไม่สะเทือนเท่าไหร่ ตูดเดิมที่เคยซ้อนมอไซค์ จำได้ไหมว่าใครคนขี่ หาบคอนมันคงหนักหัวไหล่ เธอเปลี่ยนใจไปสะพายกุ๊ดจี้ เสื้อผ้าก็ต้องอาร์มานี่ โธ่คนดี เปลี่ยนไป ไปก็ไปให้ดีแล้วกัน อย่าให้ซมให้ซานกลับมาบ้านนา เตือนไว้ซะก่อน หนา จะซับน้ำตาด้วยเข่า