หลอกเพราะรัก

  วิด ไฮเปอร์   Hyper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลอกเพราะรัก วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

Cmaj7 | Bm7 |

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |

 Cmaj7  ฉันรู้ว่าเธอคงเจ็บและปวBm7ดร้าว.. Cmaj7  ถ้ารู้เรื่องราวทุกอย่างที่ฉันBm7มี.. Cmaj7  ว่าฉันนั้นมีบางอย่าง ปิดบังBm7ความไม่ดีEm Am7  กับใจที่มีให้เธอนั้D

 Cmaj7  แม้รู้ว่ามันไม่ถูกเลยสักBm7นิด Cmaj7  ถึงแม้ว่ามันจะผิด แต่ก็คิดBm7ทำ Cmaj7  ซ่อนรักที่ยังมีอยู่ ก่อนเรBm7าจะพบกัEm Am7  หลอกเธออยู่นาDนจนเชื่อใG G7จ..

   กับการหลอกลวCงที่ฉันทำD   ก็พยายาBm7มจะห้ามใEm7 Am7  แต่ทำยังไง ก็ทำไม่ไหDว..

ที่ฉันลวงหลCmaj7อกก็เป็นเพราะรักจำต้องโกหกBm7ว่าไม่มีใครเพียงเพราAm7ะต้องการหัวใจDของเธอเท่านั้G G7ถ้าฉันยอมบอCmaj7กว่ามีรักแล้ว เธอคBm7งไม่รักกัEm7ขอโทษAm7จริง ๆ ที่ทำDให้เธอเสียGใจ

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |

 Cmaj7  เรื่องนี้ฉันจำต้องเก็บเป็นความBm7ลับ Cmaj7  ถึงแม้ว่ามันลำบาก และต้องฝืนBm7ใจ Cmaj7  และแม้สักวันจะเจอะกับควาBm7มจริงเมื่อไEm7 Am7  ยินดีปวดใจDยอมรับมัG G7น..

* | ** |

Cmaj7 | Bm7 Em7 |Am7 D | G G7 |

* |

ที่ฉันลวงหลCmaj7อกก็เป็นเพราะรักจำต้องโกหกBm7ว่าไม่มีใครเพียงเพราAm7ะต้องการหัวใจDของเธอเท่านั้G G7ถ้าฉันยอมบอCmaj7กว่ามีรักแล้ว เธอคBm7งไม่รักกัEm7แม้รู้Am7ไม่ดียังทำเDพราะมันรักGเธอ

Cmaj7 | Bm7 | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง หลอกเพราะรัก วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง หลอกเพราะรัก วิด ไฮเปอร์ Hyper ฉันรู้ว่าเธอคงเจ็บและปวดร้าว ถ้ารู้เรื่องราวทุกอย่างที่ฉันมี ว่าฉันนั้นมีบางอย่าง ปิดบังความไม่ดี กับใจที่มีให้เธอนั้น แม้รู้ว่ามันไม่ถูกเลยสักนิด ถึงแม้ว่ามันจะผิด แต่ก็คิดทำ ซ่อนรักที่ยังมีอยู่ ก่อนเราจะพบกัน หลอกเธออยู่นานจนเชื่อใจ กับการหลอกลวงที่ฉันทำ ก็พยายามจะห้ามใจ แต่ทำยังไง ก็ทำไม่ไหว ที่ฉันลวงหลอกก็เป็นเพราะรัก จำต้องโกหกว่าไม่มีใคร เพียงเพราะต้องการหัวใจของเธอเท่านั้น ถ้าฉันยอมบอกว่ามีรักแล้ว เธอคงไม่รักกัน ขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอเสียใจ เรื่องนี้ฉันจำต้องเก็บเป็นความลับ ถึงแม้ว่ามันลำบาก และต้องฝืนใจ และแม้สักวันจะเจอะกับความจริงเมื่อไร ยินดีปวดใจยอมรับมัน ที่ฉันลวงหลอกก็เป็นเพราะรัก จำต้องโกหกว่าไม่มีใคร เพียงเพราะต้องการหัวใจของเธอเท่านั้น ถ้าฉันยอมบอกว่ามีรักแล้ว เธอคงไม่รักกัน แม้รู้ไม่ดียังทำเพราะมันรักเธอ