ขวากหนาม

  วิด ไฮเปอร์   Hyper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขวากหนาม วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

A B | E |A B | E |

A B | E C#m |A B | E | A B |

 E  เธอยังมองหาใครอC#mยู่..   ฉันอยากรู้A.. ว่าเธอBได้เจอหรือเปล่E

เขาAคนนั้นหรือดีBพอ ดีกว่าฉัEน..ที่รักC#mเธออยากให้รู้Aว่าคงไม่เจBอ ไม่มีEวัน

A B |

ฉันรู้E.. ว่าเธอก็คงต้องกาC#mร..ไปกับเขAา และเธBอก็ตัดสินEใจจากฉันAไปเพื่อมีBใคร เธอคงอยาEกพบรักที่ยิ่งC#mใหญ่อยากให้รู้Aไว้..ว่าฉันBจะคอยขวางEทาง

 A  ทางใดที่เธอBจะมีความสุEขกับเขา A  ทางนั้นจะมีBฉันคอยกั้นEกลาง A  เธอเป็นดอกไม้B ฉันจะเป็G#mนขวากหนC#mาม   ทิ่มแทC#mง..ให้เขาต้องปวดใจA   ให้เขาทิ้งเธอไปB ให้เขาไม่รักเธ(E)

A B | E |A B | E |

A B | E C#m |A B | E | A B |

* | ** |

ทิ่มแทC#mง..ให้เขาต้องปวดใจAให้เขาทิ้งเธอไปB ให้เขาไม่รักเธE | C#mอ..

 A  ให้เขาทิ้งเธอไปB ให้เขาไม่รักเธEอ..คอร์ดเพลง ขวากหนาม วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง ขวากหนาม วิด ไฮเปอร์ Hyper เธอยังมองหาใครอยู่ ฉันอยากรู้ ว่าเธอได้เจอหรือเปล่า เขาคนนั้นหรือดีพอ ดีกว่าฉัน ที่รักเธอ อยากให้รู้ว่าคงไม่เจอ ไม่มีวัน ฉันรู้ ว่าเธอก็คงต้องการ ไปกับเขา และเธอก็ตัดสินใจ จากฉันไปเพื่อมีใคร เธอคงอยากพบรักที่ยิ่งใหญ่ อยากให้รู้ไว้ ว่าฉันจะคอยขวางทาง ทางใดที่เธอจะมีความสุขกับเขา ทางนั้นจะมีฉันคอยกั้นกลาง เธอเป็นดอกไม้ ฉันจะเป็นขวากหนาม ทิ่มแทง ให้เขาต้องปวดใจ ให้เขาทิ้งเธอไป ให้เขาไม่รักเธอ ทิ่มแทง ให้เขาต้องปวดใจ ให้เขาทิ้งเธอไป ให้เขาไม่รักเธอ ให้เขาทิ้งเธอไป ให้เขาไม่รักเธอ