รู้เห็นเป็นใจ

  วิด ไฮเปอร์   Hyper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รู้เห็นเป็นใจ วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# | G# |

จากวันF#ที่เขาเจอเธอ ทุกอย่Fmางก็เริ่มเปลี่A#ยนเปลี่D#mยนไปแล้วเยื่อใยG#ที่เคยให้C#กันเธอแบ่งF#ปันให้เขา.. ทุกคราFmวที่เจอะกัA#mมันเจ็D#mบและช้ำ.. ทุกครั้งG#ในใจ

 D#m  ในวันที่เธFmอเจอเขF# D#m  ต่างคน ต่างมอF#ง สบตาซึ้งG#ใจ

รู้เห็นเป็นใจF#กับเขาใช่ไหG#ม เธอแอFmบมีใจให้A#mกันอย่าปD#mฏิเสธกับฉัG#นว่ามันไม่จริC#ยิ่งเธอสบF#ตามองกับเขG#า จิตใจFmคงเบาโผA#mบินไม่นาD#mนสักวันความจริG#งจะกระจ่างใC# (G#)

เก็บใจF#ให้เขาไปเลย ยอมเอ่FmยมาสักคำA#mบอD#mกกับฉันว่าเธG#อจะมีรักC#ใหม่ทนอยู่F#ไปก็ช้ำ ร้อยคำคFmวามห่วงใย A#mมันหมD#mดความหมาย เมื่อไม่G#มีกัน

* | ** |

D#m Fm | F# |D#m F# | G# |

ยิ่งเธอสบF#ตามองกับเขG#า จิตใFmจคงเบาโผA#mบินไม่นาD#mนสักวันความจริG#งจะกระจ่างใจC#

F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# |
F#m | C# |F#m | C# |คอร์ดเพลง รู้เห็นเป็นใจ วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง รู้เห็นเป็นใจ วิด ไฮเปอร์ Hyper จากวันที่เขาเจอเธอ ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยน เปลี่ยนไปแล้วเยื่อใยที่เคยให้กัน เธอแบ่งปันให้เขา ทุกคราวที่เจอะกัน มันเจ็บและช้ำ ทุกครั้งในใจ ในวันที่เธอเจอเขา ต่างคน ต่างมอง สบตาซึ้งใจ รู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหม เธอแอบมีใจให้กัน อย่าปฏิเสธกับฉันว่ามันไม่จริง ยิ่งเธอสบตามองกับเขา จิตใจคงเบาโผบิน ไม่นานสักวันความจริงจะกระจ่างใจ เก็บใจให้เขาไปเลย ยอมเอ่ยมาสักคำ บอกกับฉันว่าเธอจะมีรักใหม่ ทนอยู่ไปก็ช้ำ ร้อยคำความห่วงใย มันหมดความหมาย เมื่อไม่มีกัน ยิ่งเธอสบตามองกับเขา จิตใจคงเบาโผบิน ไม่นานสักวันความจริงจะกระจ่างใจ