ใส่ร้ายป้ายสี

  วิด ไฮเปอร์   Hyper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใส่ร้ายป้ายสี วิด ไฮเปอร์ Hyper
สังกัดค่าย: RS (อาร์เอส)

Bm F#m | Em A |

G A | F#m Bm |G F#m | Em A | Bm |

 Bm  ดูเธอ ไม่เหมือF#mนเก่า ทุกครั้Emงที่เราเจอะกัF#m G  แววตา คำพูดF#mที่ฟัง เธอนั้นEmกำลังเปลี่ยนไปA

 Bm  ดูเธอเริ่มไกF#mลห่าง มองฉัEmนเป็นคนห่างไกA G  ใจมันเลยร้อF#mนเป็นไฟ   เหตุอันใดEmต้องทำอย่างนั้A

 Em  หากเธอต้องกาF#mรไปจากฉัG Em  ก็ลองดูแล้วกัGน จะได้เห็นAดี

จะใส่ร้ายป้ายสีG..ให้เธAอไม่ดีสักอย่F#mางถ้าคิBmดจะเดินแยกทาEmง ถ้าคิดAจะจากฉันไปDจะกีดขวางทางไว้G เหมือนเป็นมาAจะตาF#mมรังควานให้สาBmใจสาดเทEmลงไป ให้รักAเธอมีสีดำD

 Bm  ทุ่มเท ให้ทุกF#mอย่าง ยังคิEmดจะมาจากไปA G  ใจเธอคงไม่F#mละอาย ที่ให้ไว้Emสัญญาต่อกัA

 Bm  ฉันร้อนรุ่มหัF#mวใจ เมื่อเห็EmนเธอมาจืดจาA G  รุนแรงเกินเหลืF#mอจะทาน กับอากาEmรที่มาจากเธA

* | ** |

G A | F#m Bm |Em A | D |

** | ** |

สาดเทEmลงไป ให้รักAเธอมีสีดำD..

G A | F#m Bm Em A | D |คอร์ดเพลง ใส่ร้ายป้ายสี วิด ไฮเปอร์ Hyper

เนื้อเพลง ใส่ร้ายป้ายสี วิด ไฮเปอร์ Hyper ดูเธอ ไม่เหมือนเก่า ทุกครั้งที่เราเจอะกัน แววตา คำพูดที่ฟัง เธอนั้นกำลังเปลี่ยนไป ดูเธอเริ่มไกลห่าง มองฉันเป็นคนห่างไกล ใจมันเลยร้อนเป็นไฟ เหตุอันใดต้องทำอย่างนั้น หากเธอต้องการไปจากฉัน ก็ลองดูแล้วกัน จะได้เห็นดี จะใส่ร้ายป้ายสี ให้เธอไม่ดีสักอย่าง ถ้าคิดจะเดินแยกทาง ถ้าคิดจะจากฉันไป จะกีดขวางทางไว้ เหมือนเป็นมาร จะตามรังควานให้สาใจ สาดเทลงไป ให้รักเธอมีสีดำ ทุ่มเท ให้ทุกอย่าง ยังคิดจะมาจากไป ใจเธอคงไม่ละอาย ที่ให้ไว้สัญญาต่อกัน ฉันร้อนรุ่มหัวใจ เมื่อเห็นเธอมาจืดจาง รุนแรงเกินเหลือจะทาน กับอาการที่มาจากเธอ สาดเทลงไป ให้รักเธอมีสีดำ