ลืมคิดฮอดกันละบ่

  ไอดิน อภินันท์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลืมคิดฮอดกันละบ่ ไอดิน อภินันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิโรจน์ สุนทรวิวัฒน์เรียบเรียง: เอ็กซ์ ปาริวัฒน์สังกัดค่าย: SURE Entertainment (ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์)

Dm C | Dm C |

Dm C | Dm |C Am | Dm |

รายรับสองอย่Fาง.. ที่ช่วยประทัAmงชีวิตของอ้าDmคือCเงินเดือนจากนาAmย.. และกำDmลังใจจากสาGm

ได้Cเข้างานปีก่อFน พร้อม ๆ กับตอAmนที่ได้พบเจ้DmนัดเจอCกันเป็นครั้งครAmาวแต่โทAmรคุยกันปรDm C | Dmะจำ..

ตกมาปีนี้F.. รายได้เคยรัAmบลดลงเหลือหน่DmอยเศรCษฐกิจถดถอAmเงินเดือนก็พลDmอยปรับตัวลงตาGm

คืCอกับผู้สาวอ้าFย..ที่ค่อย ๆ หาAmยห่างจนเกินห้าDmยามท้Cอใจก็อยากถาAmม..ว่าเกิCดอีหยังขึ้นDmหนอC | Dm..

เซาคึดฮอดกันล่ะบ้Fอ.. คือบ่คือเก่Dmมีใหม่แล้วซันบ่สาFว.. คือต่างแท้หนGmโทรหCา กะบ่ค่อยรัDmบ โทรกลัCบ กะบ่เคยพ้Dmเซาเป็นห่วงกันแล้วล่ะบ้Cอีหยังน้Amอเฮ็ดเจ้าเปลี่ยนDmไป

Dm |

เหงาเป็นตาหน่Fาย และเป็นอะไAmรที่ใจแสนเศร้Dmจั๊กสิคิCดนำฮักสองเฮAmา..หรือสิเหงDmาตามเงินที่หาGmย..

ถึCงค่าแรงลดต่ำF ตัวเลขบ่งาAmม พอทำใจได้Dmแต่หน้าจCอห่างเบอร์รู้ใAmคือทรมาCนใจอ้ายแDmท้หนอ

Dm C | Dm |

A# C | Dm |Gm C | Dm |

** |

หรือเป็นจังใด๋C ส่อยโทAmรหาอ้ายได้Dmบ่..

Dm | Dm |คอร์ดเพลง ลืมคิดฮอดกันละบ่ ไอดิน อภินันท์

เนื้อเพลง ลืมคิดฮอดกันละบ่ ไอดิน อภินันท์ รายรับสองอย่าง ที่ช่วยประทังชีวิตของอ้าย คือเงินเดือนจากนาย และกำลังใจจากสาว ได้เข้างานปีก่อน พร้อมๆกับตอนที่ได้พบเจ้า นัดเจอกันเป็นครั้งคราว แต่โทรคุยกันประจำ ตกมาปีนี้ รายได้เคยรับลดลงเหลือหน่อย เศรษฐกิจถดถอย เงินเดือนก็พลอยปรับตัวลงตาม คือกับผู้สาวอ้าย ที่ค่อยๆหายห่างจนเกินห้าม ยามท้อใจก็อยากถาม ว่าเกิดอีหยังขึ้นหนอ เซาคึดฮอดกันล่ะบ้อ คือบ่คือเก่า มีใหม่แล้วซันบ่สาว คือต่างแท้หนอ โทรหา กะบ่ค่อยรับ โทรกลับ กะบ่เคยพ้อ เซาเป็นห่วงกันแล้วล่ะบ้อ อีหยังน้อเฮ็ดเจ้าเปลี่ยนไป เหงาเป็นตาหน่าย และเป็นอะไรที่ใจแสนเศร้า จั๊กสิคิดนำฮักสองเฮา หรือสิเหงาตามเงินที่หาย ถึงค่าแรงลดต่ำ ตัวเลขบ่งาม พอทำใจได้ แต่หน้าจอห่างเบอร์รู้ใจ คือทรมานใจอ้ายแท้หนอ หรือเป็นจังใด๋ ส่อยโทรหาอ้ายได้บ่