คำเอ้ย (ຄຳເອີຍ)

  แจ็ค ลูกอีสาน   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำเอ้ย แจ็ค ลูกอีสาน
เนื้อร้อง/ทำนอง: แจ็ค ลูกอีสานเรียบเรียง: ร็อค กฤษมวัชร์, แจ็ค ลูกอีสานติดต่องานแสดง: 0955148850

F#m | D |A | E |

F#m | D |A | E |E | E |

ลูกใภ้แม่F#mยังบ่มีเลย แล้วลูกเขยDแม่เจ้าละมีไป่คนAที่เจ้าถูกใจ อยู่ในใจEมีไผแหน่ละบ่

นั่F#mงอยู่ซือ ๆ ละอ้ายกะมักจั่งแม่ถืกใจคัDกมักหลายแท้ละน่อขอAเว่านำแหน่ได้บ่ คือสิมีแฮงEหลายเด้

OKBm นัมเบอร์วัน คือเป็นจั่งซั่F#mนหัวใจอ้ายบัดนี่คนดีDคั่นเจ้ายังบ่มีผู้ใด๋C#..

โอ้โอ้F#mว อิหล่าคำนาง จั่งแม่นเจ้าผู้งามนางเอ้ยอ้าAยนิมักเจ้าเลย ยังบ่เคยสิบอกผู้ใด๋โอ้ โอ้F#mว อิหล่าคำแพง แก้มแดง ๆD นิเป็นของไผมาAเป็นคนของใจของอ้ายEแหน่ได้บ่หล่าคำเอF#mย คำเอ้Dย คำเอ้Aย โอ้วE

คำเอ้F#mย อันคนฮู้ซู้เพิ่Dน แก้มเปิ่นเวิ่นแถะน้อนาAแม่นมีผัวแล้วกะซ่าEง อ้ายอยากบายเบิ่งเด้หF#mล่า

นางเอ้F#mย คั้นเจ้ามีคู่ซ้อนบ่อDอ้ายสินอนดอกฝันค้าAแม่นอ้ายตายเป็นมลาEง กะสิฮักตั้งแต่เจ้F#mคำเอ้ยD คำเอ้ย.E.         F#m

F#m | D |A | E |
F#m | D |A | E |E | E |

* | ** | ** |

คำเอ้ยD คำเอ้ย.E.         F#mคำเอ้ยD คำเอ้ย.E.         F#m

D E |

F#m | D |A | E |E | E |F#m |คอร์ดเพลง คำเอ้ย แจ็ก ลูกอิสาน

เนื้อเพลง คำเอ้ย แจ็ค ลูกอีสาน ลูกใภ้แม่ยังบ่มีเลย แล้วลูกเขยแม่เจ้าละมีไป่ คนที่เจ้าถูกใจ อยู่ในใจมีไผแหน่ละบ่ นั่งอยู่ซือๆละอ้ายกะมัก จั่งแม่ถืกใจคักมักหลายแท้ละน่อ ขอเว่านำแหน่ได้บ่ คือสิมีแฮงหลายเด้ OK นัมเบอร์วัน คือเป็นจั่งซั่นหัวใจอ้ายบัดนี่ คนดีคั่นเจ้ายังบ่มีผู้ใด๋ โอ้โอ้ว อิหล่าคำนาง จั่งแม่นเจ้าผู้งามนางเอ้ย อ้ายนิมักเจ้าเลย ยังบ่เคยสิบอกผู้ใด๋ โอ้ โอ้ว อิหล่าคำแพง แก้มแดงๆนิเป็นของไผ มาเป็นคนของใจของอ้ายแหน่ได้บ่หล่า คำเอย คำเอ้ย คำเอ้ย โอ้ว คำเอ้ย อันคนฮู้ซู้เพิ่น แก้มเปิ่นเวิ่นแถะน้อนาง แม่นมีผัวแล้วกะซ่าง อ้ายอยากบายเบิ่งเด้หล่า นางเอ้ย คั้นเจ้ามีคู่ซ้อนบ่อน อ้ายสินอนดอกฝันค้าง แม่นอ้ายตายเป็นมลาง กะสิฮักตั้งแต่เจ้า คำเอ้ย