ดีใจ (I'm glad)

  พลอยชมพู   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดีใจ พลอยชมพู Jannine Weigel
เนื้อร้อง: Ake Pharuengทำนอง/ดนตรี: Benz Angkanajerathitiโปรดิวเซอร์: Ton Suwatchaiสังกัดค่าย: MBO

B | B |E | E |
B | B |E | E |

 B  แต่ละเรื่องราF#/A#วที่เราได้เจอะได้เจอ G#m  แต่ละความฝัEนที่เคยแบ่งปันกันมา B  แต่ละฤดูF#/A#ที่มันได้ผ่านและพ้นไG#mป ได้พิสูEจน์ใF#

 B  จากที่คุ้นเคF#/A#ยเพียงการเดินอยู่ลำพัง G#m  จากที่เคยฝัEนคนเดียวอยู่ไปวัน ๆ B  จากที่ไม่เคF#/A#ยมีใครมาอยู่ในหัวใจG#m ก็มีเธEอนั้F#

เพราG#mะได้เจอกับเธอ E ทุกวันมีความหมายย้ำBในหัวใจเรื่อยมF#/A#

ดีใจที่มีวัBนนี้ ดีใจที่ได้พบF#เธอดีใจที่ชีวิG#mตฉันมีเธอได้เรียนรู้F#และใช้เวลาอยู่ด้วยกัEดีใจที่เป็นคBนนี้ เป็นเธอคนที่แสนF#ดีในใจได้แต่เพียG#mงหวังให้เป็นอยู่อย่างนี้F#และขอมีกันตลอดไปE ฉันขอเธF#อได้หรือเปล่(B)

 B  อุ่นใจทุกทีF#/A#ที่เราได้อยู่ด้วยกัน G#m  สุขใจทุกครั้Eงเมื่อคิดว่ายังมีเธอ B  เธอคือสายลF#/A#มที่คอยพัดผ่านในหัวใG#mจ..   ทุกเวลEาเสมF#

* | ** |

B | F# |G#m | E F# |

* | ** |คอร์ดเพลง ดีใจ พลอยชมพู Ploychompoo

เนื้อเพลง ดีใจ พลอยชมพู Jannine Weigel แต่ละเรื่องราวที่เราได้เจอะได้เจอ แต่ละความฝันที่เคยแบ่งปันกันมา แต่ละฤดูที่มันได้ผ่านและพ้นไป ได้พิสูจน์ใจ จากที่คุ้นเคยเพียงการเดินอยู่ลำพัง จากที่เคยฝันคนเดียวอยู่ไปวันๆจากที่ไม่เคยมีใครมาอยู่ในหัวใจ ก็มีเธอนั้น เพราะได้เจอกับเธอ ทุกวันมีความหมาย ย้ำในหัวใจเรื่อยมา ดีใจที่มีวันนี้ ดีใจที่ได้พบเธอ ดีใจที่ชีวิตฉันมีเธอ ได้เรียนรู้และใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ดีใจที่เป็นคนนี้ เป็นเธอคนที่แสนดี ในใจได้แต่เพียงหวังให้เป็นอยู่อย่างนี้ และขอมีกันตลอดไป ฉันขอเธอได้หรือเปล่า อุ่นใจทุกทีที่เราได้อยู่ด้วยกัน สุขใจทุกครั้งเมื่อคิดว่ายังมีเธอ เธอคือสายลมที่คอยพัดผ่านในหัวใจ ทุกเวลาเสมอ