แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว

  JSPKK   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว แจ๊ส ชวนชื่น JSPKK
เนื้อร้อง/ทำนอง: สมุย ปุ๋ยหมัก, ฐพล สีตำแยเรียบเรียง: ยุทธกร พนมพรโปรดิวเซอร์: สุรชัย ธรรมธิ, เธค คอนสาร

Bm | Bm |Bm | Bm |A | A |A | A |
Bm | Bm |Bm | Bm |A | A |A | A |F#m Bm |

หนุ่มฟ้Bmอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดีAยว รูปหล่อจริง ๆ นะเนี่Bmเมื่อวาDนแว้นไปปากเกร็Bmด เมื่อวาDนแว้นไปปากเกร็Bmสาว ๆ สังเกAต ถาม ณเดชน์ ใช่ไหมเนี่Bm

หนุ่มฟ้Bmอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดีAยว รูปหล่อจริง ๆ นะเนี่Bmเมื่อวาDนแว้นไปบางบอBmน เมื่อวาDนแว้นไปบางบอBmสาว ๆ งามงอAน บอก บอย ปกรณ์ ใช่ไหมเนี่Bm

Bm | Bm |A | F#m Bm |

ใส่ทองขับแว้Bmน ปากแดงดึงสก๊อยเฉียบขาดว้อย ๆBm ปราดเปรียวเฟี้ยวฟ้าวรถโดด คนดีDด พี่ไม่โชว์พาEmท่อบึ้มพี่ยาAว ก๊อยเห็นกัดฟัBm

เบาะปาดลูกบอBmส ขูดชามไล่เม็ดน๊อตเลสโอ๊ยเช้Bmด ปั้มลอยอิตาลี่อยากนั่งฟีโน่D เคอาร์ ท่อตีEmโช๊คพี่ใหญ่ดีA ยังไงดีวะ(โอ้โหฮี้Bmว)

ใหญ่จริBmงไหมคะพี่ขา ถึงเร็วจริง ๆ หรือเปล่าสะใBmจน้องจะอยู่ยาEmเป็นสก๊อยสาAว..ของพี่คนเดีBmยว

Bmองขึ้นรถพี่นิด ซีน่อนเปลี่ยนมาใหม่ยืดชัDก ป้าด เร็วงามไEmส้ถ้าไม่ถึงใจA เดี๋ยวพาเปลี่ยนแคBm

หนุ่มฟ้Bmอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดีAยว รูปหล่อจริง ๆ นะเนี่Bmเมื่อวาDนแว้นรถตากแดBmด เมื่อวาDนแว้นรถตากแดBmสาว ๆ มองแปลAก เฮ้ย พี่แจ๊ส ใช่ไหมเนี่Bm

หนุ่มฟ้Bmอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดีAยว รูปหล่อจริง ๆ นะเนี่Bmเมื่อวาDนแว้นไปคลองถBmม เมื่อวาDนแว้นไปคลองถBmสาว ๆ ยืมชAม เห้ย ตาดม ใช่ไหมเนี่Bmย (บ้าเหรอ)

Bm | Bm |Bm | Bm |A | A |F#m Bm |

ไอ้พวกเด็กแว้Bmน ฟังเพลงสแกน จีบเด็กสก๊อยชอบแข่งมอไซBmค์ ตั้งแต่ปากซอยชาวบ้านร้องด่า หายใจไม่ทัน

โสดนานเกินไปแล้Dเด็กนักเรียนจ๋า อย่าไปเชื่อมัEmสามบาทห้าสิบขอรับประกัAว่าเด็กแว้นนั้น ไม่ดีไม่งาBm

อย่าไปเชื่Bmอ อย่าไปฟัง อย่าไปสนอย่าไปหา อย่างไปหลง อย่าไปเป็นสก๊อยอย่าไปซ้อBmน อย่ากไปกอด อย่าไปมองโปรดระวังเรื่องท้องก่อนวัยอันควร

ไอ้แจ๊Dส แม่ มันก่อกวEmชาวบ้านชอบป่วAน แว้นไปวัน ๆBm

ใส่ทองขับแว้Bmน ปากแดงดึงสก๊อยเฉียบขาดว้อย ๆBm ปราดเปรียวเฟี้ยวฟ้าวรถโดด คนดีDด พี่ไม่โชว์พาEmท่อบึ้มพี่ยาAว ว้าว ว้าว วาว วาBm

ใหญ่จริBmงไหมคะพี่ขา ถึงเร็วจริง ๆ หรือเปล่าสะใBmจน้องจะอยู่ยาEmเป็นสก๊อยสาAว..ของพี่คนเดีBmยว

หนุ่มฟ้Bmอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดีAยว รูปหล่อจริง ๆ นะเนี่Bmเมื่อวาDน แว้นไปเมือBmงชล เมื่อDวาน แว้นไปเมืBmองชลสาว ๆ หนองมนA ถามว่าคนใช่ไหมเนี่Bm

หนุ่มฟ้Bmอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดีAยว รูปหล่อจริง ๆ นะเนี่Bmเมื่อวาDนแว้นไประยองBm เมื่อวานDแว้นไประยอง Bmสาว ๆ จ้องมอAง บอก เหมือนคนระยอง ฮิBmเหมือนฮิBm หน้าเหมือนฮิเหมือนฮิ เหมือนคนระยอง ฮิ

Bm | Bm |A | A |F#m Bm |คอร์ดเพลง แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว JSPKK (แจ๊สสปุ๊กนิค ปาปิยองกุ๊กกุ๊ก)

เนื้อเพลง แว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว JSPKK (แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก) หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มีผมคนเดียว รูปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานแว้นไปปากเกร็ด เมื่อวานแว้นไปปากเกร็ด สาวๆสังเกต ถาม ณเดชน์ ใช่ไหมเนี่ย หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มีผมคนเดียว รูปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานแว้นไปบางบอน เมื่อวานแว้นไปบางบอน สาวๆงามงอน บอก บอย ปกรณ์ ใช่ไหมเนี่ย ใส่ทองขับแว้น ปากแดงดึงสก๊อย เฉียบขาดว้อยๆปราดเปรียวเฟี้ยวฟ้าว รถโดด คนดีด พี่ไม่โชว์พาว ท่อบึ้มพี่ยาว ก๊อยเห็นกัดฟัน เบาะปาดลูกบอส ขูดชามไล่เม็ด น๊อตเลสโอ๊ยเช้ด ปั้มลอยอิตาลี่ อยากนั่งฟีโน่ เคอาร์ ท่อตี โช๊คพี่ใหญ่ดี ยังไงดีวะ(โอ้โหฮี้ว) ใหญ่จริงไหมคะพี่ขา ถึงเร็วจริงๆหรือเปล่า สะใจน้องจะอยู่ยาว เป็นสก๊อยสาว ของพี่คนเดียว ลองขึ้นรถพี่นิด ซีน่อนเปลี่ยนมาใหม่ ยืดชัก ป้าด เร็วงามไส้ ถ้าไม่ถึงใจ เดี๋ยวพาเปลี่ยนแคม หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มีผมคนเดียว รูปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานแว้นรถตากแดด เมื่อวานแว้นรถตากแดด สาวๆมองแปลก เฮ้ย พี่แจ๊ส ใช่ไหมเนี่ย หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มีผมคนเดียว รูปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานแว้นไปคลองถม เมื่อวานแว้นไปคลองถม สาวๆยืมชม เห้ย ตาดม ใช่ไหมเนี่ย (บ้าเหรอ) ไอ้พวกเด็กแว้น ฟังเพลงสแกน จีบเด็กสก๊อย ชอบแข่งมอไซค์ ตั้งแต่ปากซอย ชาวบ้านร้องด่า หายใจไม่ทัน โสดนานเกินไปแล้ว เด็กนักเรียนจ๋า อย่าไปเชื่อมัน สามบาทห้าสิบขอรับประกัน ว่าเด็กแว้นนั้น ไม่ดีไม่งาม อย่าไปเชื่อ อย่าไปฟัง อย่าไปสน อย่าไปหา อย่างไปหลง อย่าไปเป็นสก๊อย อย่าไปซ้อน อย่ากไปกอด อย่าไปมอง โปรดระวังเรื่องท้องก่อนวัยอันควร ไอ้แจ๊ส แม่ มันก่อกวน ชาวบ้านชอบป่วน แว้นไปวันๆ ใส่ทองขับแว้น ปากแดงดึงสก๊อย เฉียบขาดว้อยๆปราดเปรียวเฟี้ยวฟ้าว รถโดด คนดีด พี่ไม่โชว์พาว ท่อบึ้มพี่ยาว ว้าว ว้าว วาว วาว ใหญ่จริงไหมคะพี่ขา ถึงเร็วจริงๆหรือเปล่า สะใจน้องจะอยู่ยาว เป็นสก๊อยสาว ของพี่คนเดียว หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มีผมคนเดียว รูปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวาน แว้นไปเมืองชล เมื่อวาน แว้นไปเมืองชล สาวๆหนองมน ถามว่าคนใช่ไหมเนี่ย หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว มีผมคนเดียว รูปหล่อจริงๆนะเนี่ย เมื่อวานแว้นไประยอง เมื่อวานแว้นไประยอง สาวๆจ้องมอง บอก เหมือนคนระยอง ฮิ เหมือนฮิ หน้าเหมือนฮิ เหมือนฮิ เหมือนคนระยอง ฮิ