หลักกิโล

  วงกางเกง   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลักกิโล วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง: โกแบว อินทร์เทียรเรียบเรียง: วงกางเกงสังกัดค่าย: Gobeaw recordsติดต่องานแสดง: 0922566543, 0869443763

A E/G# | F#m E |
A E/G# | F#m E | A |

ถ้าฉันAเป็นหลักกิโลE ก็ต้องบอกทาF#mงคนผ่านไปC#mมาแต่บังเอิญBmโชคดีเกิดมาเป็Dนมนุษย์คนหนึ่Bmง ที่มีเธอข้างEกายมนุษย์Dคนหนึ่งที่มีแค่ตัวกับEใจ

ดูเหมือAนจะดี แต่ก็มC#mาวันหนึ่งมีใคF#mรอีกคนผ่านเข้C#mามาจากคนBmสองคน ก็กลายDมาเป็นสามคBmนขึ้นมEเธอDมีทาง มีคนให้เลือก ให้เดินEอีกทางหนึ่ง..

 D  แล้วแต่เธอEจะเลือกใคF#m D  ฉันก็พร้อEมยอมรับมัA C#m  แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือนลF#mมหายใจของฉัน D  ถ้าเธอจะทิ้งกันไป ก็ให้คิดดูEเอง..

ถ้าเธอไปดีA ฉันก็พร้E/G#อมยินดีด้F#mวยหากทางEนั้นไปได้สวDย ฉันก็พร้อEมจะตัดใC#mก็เพราะว่าเธอนั้C#mน เปรียบเหมือนลF#mมหายใจถึงเธอDจะเป็นอย่าง เพื่อBmนคนนี้ก็ยัEงเหมือนเดิม

A E/G# | F#m E |A E/G# | D E |

A E/G# | F#m E |
A E/G# | F#m E |

D E | F#m |D E | A |
C#m | Bm |E | A |

* | ** |

A E/G# | F#m E | ( x4 ) | A |คอร์ดเพลง หลักกิโล วงกางเกง

เนื้อเพลง หลักกิโล วงกางเกง ถ้าฉันเป็นหลักกิโล ก็ต้องบอกทางคนผ่านไปมา แต่บังเอิญโชคดี เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีเธอข้างกาย มนุษย์คนหนึ่งที่มีแค่ตัวกับใจ ดูเหมือนจะดี แต่ก็มาวันหนึ่ง มีใครอีกคนผ่านเข้ามา จากคนสองคน ก็กลายมาเป็นสามคนขึ้นมา เธอมีทาง มีคนให้เลือก ให้เดินอีกทางหนึ่ง แล้วแต่เธอจะเลือกใคร ฉันก็พร้อมยอมรับมัน แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือนลมหายใจของฉัน ถ้าเธอจะทิ้งกันไป ก็ให้คิดดูเอง ถ้าเธอไปดี ฉันก็พร้อมยินดีด้วย หากทางนั้นไปได้สวย ฉันก็พร้อมจะตัดใจ ก็เพราะว่าเธอนั้น เปรียบเหมือนลมหายใจ ถึงเธอจะเป็นอย่าง เพื่อนคนนี้ก็ยังเหมือนเดิม