สิ่งทีหายไป

  คณะขวัญใจ   โฟล์ก   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สิ่งทีหายไป คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวิน โกมารทัต

A | Am |E | E |
A | Am |E | E |

เหมือEนบางอย่างมันหายAไปมีBบางสิ่งที่หายEไปคล้าEยว่ามันไม่เหมือนAเดิมหรือฉันBคนเดิมเองที่เปลี่ยนEไป

หรือเป็F#mนสิ่งใด..Am  กันที่มันเปลี่ยนEแปลง

สิ่งใดEเมื่อก่อนก่อนนั้นAดีพอมาBตอนนี้ไม่เข้าEทีหากมีEเธออยู่คงจะช่วยAเบาแบ่งเบาBเรื่องราวที่หนักEใจ..

แต่เธF#mอมาหายไป..  Am   แล้วฉันจะทำอย่างไE

ก็มีEเพียงเธอ เธอAเท่านั้นที่คอBยนำพาแต่งเติมเรื่องราวใEห้กันคือEความงาม ความAใฝ่ฝันเป็นแรงBบันดาลใจช่วยเติมไฟEให้ฉัน

แต่วัF#mนนี้เธอหายไป แต่วัG#mนนี้เธอหายไปเมื่อวันAนี้เธอหายไป.. Am  แล้วฉันจะทำอย่างไ(E)

E | E |A | Am |
E | E |A | Am |
E | E |F#m | Am |E | E |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง สิ่งทีหายไป คณะขวัญใจ

เนื้อเพลง สิ่งทีหายไป คณะขวัญใจ เหมือนบางอย่างมันหายไป มีบางสิ่งที่หายไป คล้ายว่ามันไม่เหมือนเดิม หรือฉันคนเดิมเองที่เปลี่ยนไป หรือเป็นสิ่งใด กันที่มันเปลี่ยนแปลง สิ่งใดเมื่อก่อนก่อนนั้นดี พอมาตอนนี้ไม่เข้าที หากมีเธออยู่คงจะช่วยเบา แบ่งเบาเรื่องราวที่หนักใจ แต่เธอมาหายไป แล้วฉันจะทำอย่างไร ก็มีเพียงเธอ เธอเท่านั้น ที่คอยนำพาแต่งเติมเรื่องราวให้กัน คือความงาม ความใฝ่ฝัน เป็นแรงบันดาลใจช่วยเติมไฟให้ฉัน แต่วันนี้เธอหายไป แต่วันนี้เธอหายไป เมื่อวันนี้เธอหายไป แล้วฉันจะทำอย่างไร