ของจริง

  เล็ก พงษธร   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของจริง เล็ก พงษธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธิติวัฒน์ รองทองเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ธิติวัฒน์ รองทองติดต่องานแสดง: 0859184338

A | F#m |D E | A |
A | F#m |D E | A |

ก็บอกแล้Aว ว่าเขามาหลอกบอกแล้F#mว ว่าเขากระจอกเธอโดนDเขาหลอก มันเจ็Eบตรงนี้Aก็เตือนแล้Aว ว่าเขาโกหกเตือนแล้F#mว เขามีใครกกมีดีDแค่ปก จิตใจEไม่ดีA

อย่าไปเสีBmยใจนาน กับความรัC#mกปลอม ๆเพราะฉันทนมองDเห็นเธอเจ็บช้ำไม่ได้E

คนรักจริงน่ะอยู่ตรงD Eนี้..ส่วนคนไม่ดีเธอก็แค่ทิ้Aง.. C#m F#mไป..จีบเอง นักเลBmงพอ ขอแค่เธอบอกDมาให้ฉันรักษEาใจจำคำฉันไว้ ฉันนี่แหละของ(A)จริง

A | F#m |D E | A |

อาจไม่หวาAน เหมือนที่เคยเจอไม่เลิศเลF#mอ เหมือนคนก่อน ๆแต่ควาDมกะล่อนไม่มีE มั่นใจA

เปลี่ยนจากเขAา ที่ทำร้ายเธอมารักฉัF#mน แล้วจงมั่นใจอะไรDเลวร้าย คนนี้E ไม่ทำA

* | ** |

D | C#m |Bm | E | E |

** |

 D  จำคำฉันไว้ Eฉันนี่แหละของจริA D  นี่ไง หน้าตาEของคนที่รักAจริง D  รักแล้วไม่ทิ้Eง รักแล้วก็รักAเลยคอร์ดเพลง ของจริง เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn

เนื้อเพลง ของจริง เล็ก พงษธร Lek Pongsatorn ก็บอกแล้ว ว่าเขามาหลอก บอกแล้ว ว่าเขากระจอก เธอโดนเขาหลอก มันเจ็บตรงนี้ ก็เตือนแล้ว ว่าเขาโกหก เตือนแล้ว เขามีใครกก มีดีแค่ปก จิตใจไม่ดี อย่าไปเสียใจนาน กับความรักปลอมๆเพราะฉันทนมองเห็นเธอเจ็บช้ำไม่ได้ คนรักจริงน่ะอยู่ตรงนี้ ส่วนคนไม่ดีเธอก็แค่ทิ้ง ไป จีบเอง นักเลงพอ ขอแค่เธอบอกมา ให้ฉันรักษาใจ จำคำฉันไว้ ฉันนี่แหละของจริง อาจไม่หวาน เหมือนที่เคยเจอ ไม่เลิศเลอ เหมือนคนก่อนๆแต่ความกะล่อนไม่มี มั่นใจ เปลี่ยนจากเขา ที่ทำร้ายเธอ มารักฉัน แล้วจงมั่นใจ อะไรเลวร้าย คนนี้ ไม่ทำ จำคำฉันไว้ ฉันนี่แหละของจริง นี่ไง หน้าตาของคนที่รักจริง รักแล้วไม่ทิ้ง รักแล้วก็รักเลย