บุคคลทั่วไป

  โตโน่ ภาคิน   ลำเพลิน วงศกร   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร Feat. โตโน่ ภาคิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ ศรีสุขเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (GRAMMY GOLD)ติดต่องานแสดง: 0854847345

ให้เป็นแค่A#บุคคลทั่วไปF/A.. สิไปไGmส กะไสหัวไปFเบิดเวลาแล้D#ว.. อย่าอนDmอัวหลายแฟนใหCmม่สิเข้าใจผิF

A# F/A | Gm F |D# Dm | Cm F |

 A#  เป็นแฟนเก่F/Aายังบ่ได้.. เจ้Fาบ่เต็มใจ D#  ย่านเขาฮู้Dm.. ว่าเฮCmานั้นเคยฮักกัF

 A#  ให้อ้ายลืF/Aมสาว่าซั่Gmน เทื่อสุดท้าFยที่เฮาสิเจอD#กัน   บ่จำเป็Dmน.. กะบ่ต้CmองมาเสนอFหน้า

สิให้Gmอ้ายอยู่..ในฐาFนะหยังเอ่D#ยปากถามน้องหล่A#ได้ฟังGmคำตอบ ทั้งน้ำF/Aตาเมื่อเจ้าD#บอกว่า.. มีสิ่งเดียFวที่พอเป็นได้

ให้เป็นแค่A#บุคคลทั่วไปF/A.. สิไปไGmส กะไสหัวไปFเบิดเวลาแล้D#ว.. อย่าอนDmอัวหลายแฟนใหCmม่สิเข้าใจผิFให้เป็นแค่A#บุคคลทั่วไปF/Aที่ผ่านมGmา คำว่าน้องฮักอ้ายหลาF/Aตั๋วกันได้แข่D#น..คัก..ทำท่าCmเป็นบ่ฮู้จัFก (ยามหย่างพ้อกัA#น)

A# F/A | Gm F |D# Dm | Cm F |
A# F/A | Gm F |D# Dm | Cm F |

* | ** | ** |

แฟนเก่าCmยังบ่ให้เป็Fน..เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป

A# F/A | Gm F |D# Dm | Cm F |A# |คอร์ดเพลง บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร Feat. โตโน่ ภาคิน

เนื้อเพลง บุคคลทั่วไป ลำเพลิน วงศกร Feat. โตโน่ ภาคิน ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป สิไปไส กะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด เป็นแฟนเก่ายังบ่ได้ เจ้าบ่เต็มใจ ย่านเขาฮู้ ว่าเฮานั้นเคยฮักกัน ให้อ้ายลืมสาว่าซั่น เทื่อสุดท้ายที่เฮาสิเจอกัน บ่จำเป็น กะบ่ต้องมาเสนอหน้า สิให้อ้ายอยู่ ในฐานะหยัง เอ่ยปากถามน้องหล่า ได้ฟังคำตอบ ทั้งน้ำตา เมื่อเจ้าบอกว่า มีสิ่งเดียวที่พอเป็นได้ ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป สิไปไส กะไสหัวไป เบิดเวลาแล้ว อย่าอนอัวหลาย แฟนใหม่สิเข้าใจผิด ให้เป็นแค่บุคคลทั่วไป ที่ผ่านมา คำว่าน้องฮักอ้ายหลาย ตั๋วกันได้แข่น คัก ทำท่าเป็นบ่ฮู้จัก (ยามหย่างพ้อกัน) แฟนเก่ายังบ่ให้เป็น เป็นได้แค่บุคคลทั่วไป