ชะตากรรม

  มาลีฮวนน่า   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชะตากรรม มาลีฮวนน่า

D# | A# |Cm | G# A# | G# |

 D#  ฉันก็หนึ่งA#คน.. ที่สับสนเหมือนคนหลงทาง Cm  ยิ่งก้าวยิ่งไกล ยิ่งไปยิ่งห่าง อ้างว้าG#ง..

 D#  พ่ายแพ้ชีวิต แพ้ความคิด   ฟั่นเฟือA#นเหมือนคนเลื่อนลอย Cm  เกิดจากอดีตสู่ปัจจุบัBdim   ผ่านคืนและวัA#นเมื่อสวรรค์โหดร้าG#ย..

 D#  หวาดหวั่น หวั่นไหCm G#  ประตูเส้นชัA#ยฉันไม่รู้D#จัก Cm  ทางรักฉันไปไม่ถึA#ง ซึ่งที่ใจมุ่งหวัD#   เดินย่ำบนซากวิมาA#น วิมานที่มันผุพัCm   ความหวังที่มันหมดหวัA#   ทุกอย่างเดินตามชะตD#

D# | A# |

 D#  ผ่านทุกข์ทางช้ำ   เป็นบงกรรA#มหนุนความลำเค็ญ Cm  อุปสรรคมากมาย เหตุผลมากมาBdim   ผู้คนมากมาA#ยใครชี้ทางฉันG#ได้

 D#  ท้อเพราะพลาดพลั้ง แต่ก็ยังA#มีลมหายใจ Cm  ความฝันลอยไป ความจริงยังไกBdim   ใจท้อหวั่นไหA#วจนอยู่ไปวันG# ๆ

** |

D# | Cm |G# A# | D# |Cm | A# |

 D#  ผ่านอร้อนผ่านหนาว   บอกเรื่องราA#วขอเธอเห็นใจ Cm  ความฝันยังไกล เดินทางมาไกBdim   รอกำลังใจเA#พื่อจะไปให้ถึG#

** |

Cm | G# |A# | D# |คอร์ดเพลง ชะตากรรม มาลีฮวนน่า มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา มาลีฮวนนา มาลีฮอนน่า มาลีฮอนนา

เนื้อเพลง ชะตากรรม มาลีฮวนน่า ฉันก็หนึ่งคน ที่สับสนเหมือนคนหลงทาง ยิ่งก้าวยิ่งไกล ยิ่งไปยิ่งห่าง อ้างว้าง พ่ายแพ้ชีวิต แพ้ความคิด ฟั่นเฟือนเหมือนคนเลื่อนลอย เกิดจากอดีตสู่ปัจจุบัน ผ่านคืนและวันเมื่อสวรรค์โหดร้าย หวาดหวั่น หวั่นไหว ประตูเส้นชัยฉันไม่รู้จัก ทางรักฉันไปไม่ถึง ซึ่งที่ใจมุ่งหวัง เดินย่ำบนซากวิมาน วิมานที่มันผุพัง ความหวังที่มันหมดหวัง ทุกอย่างเดินตามชะตา ผ่านทุกข์ทางช้ำ เป็นบงกรรมหนุนความลำเค็ญ อุปสรรคมากมาย เหตุผลมากมาย ผู้คนมากมายใครชี้ทางฉันได้ ท้อเพราะพลาดพลั้ง แต่ก็ยังมีลมหายใจ ความฝันลอยไป ความจริงยังไกล ใจท้อหวั่นไหวจนอยู่ไปวันๆ ผ่านอร้อนผ่านหนาว บอกเรื่องราวขอเธอเห็นใจ ความฝันยังไกล เดินทางมาไกล รอกำลังใจเพื่อจะไปให้ถึง