เสี้ยวนาที (Miss Universe Thailand)

  มาเรียม B5   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที มาเรียม B5 (Mariam Grey Alkalali)

G# |

G# D#/G | Fm D# |
C#maj7 D# | G# |

   คG#น..ทุกคนD#/Gก็มีความฝัFmน..ที่เป็นD#ได้ทุกอย่าง C#maj7  ต่างกันที่ฝัD#นใครจะไปถึG#

   ตัG#ว..ฉันเอD#/Gงก็มีความหFmวัง อย่างน้อD#ยสักวันหนึ่ง.. C#maj7  จะไปให้ถึงD#ฝันที่สวยงG#าม

อาจไม่รู้C#maj7ปลายทาCmง..มันอยู่ตรA#mงที่ใด   Cmอาจจะท้C#maj7อ จะเหนื่Cmอย แต่จะขA#mอ..เชื่C#maj7อในหัวใD#

แค่ได้เปล่งแสG#ง..เหมือนดาD#/Gวที่อยู่บนฟ้Fm   แค่เสี้D#ยวนาทีหนึ่ง C#maj7  ให้จักCmรวาลได้เห็A#mนฉันเป็นอย่างไD#   เพียG#ง..ได้ทำD#/Gตามสิ่งที่ฝัFmน เท่านั้นD#ก็ยิ่งใหญ่ C#maj7  คือช่วCmงเวลาที่ฉัA#mนภูมิใจD#.. ตัวเอง..

G# D#/G | Fm D# |C#maj7 D# | G#maj7 |
G# D#/G | Fm D# |C#maj7 D# | G# |

* | ** |

 A#m  แค่เพียงฉันมีโอกาส C#ฮ้า.. A#m  ทำตามฝันที่อยู่ในใจD#..

** |

Fm D# | Ddim A#m |

คือช่วA#mงเวลา.. ที่ฉันD#ได้พบ..หัวใจตัวเอง..

G# D#/G | Fm D# |C#maj7 D# | G# |คอร์ดเพลง เสี้ยวนาที มาเรียม B5 (Mariam Grey Alkalali)

เนื้อเพลง เสี้ยวนาที (Ost. แอนชิลี สก๊อต เคมมิส Anchilee Scott Kemmis Miss Universe Thailand 2021) มาเรียม B5 (Mariam Grey Alkalali) คน ทุกคนก็มีความฝัน ที่เป็นได้ทุกอย่าง ต่างกันที่ฝันใครจะไปถึง ตัว ฉันเองก็มีความหวัง อย่างน้อยสักวันหนึ่ง จะไปให้ถึงฝันที่สวยงาม อาจไม่รู้ปลายทาง มันอยู่ตรงที่ใด อาจจะท้อ จะเหนื่อย แต่จะขอ เชื่อในหัวใจ แค่ได้เปล่งแสง เหมือนดาวที่อยู่บนฟ้า แค่เสี้ยวนาทีหนึ่ง ให้จักรวาลได้เห็นฉันเป็นอย่างไร เพียง ได้ทำตามสิ่งที่ฝัน เท่านั้นก็ยิ่งใหญ่ คือช่วงเวลาที่ฉันภูมิใจ ตัวเอง แค่เพียงฉันมีโอกาส ฮ้า ทำตามฝันที่อยู่ในใจ คือช่วงเวลา ที่ฉันได้พบ หัวใจตัวเอง