ถ้าพระจันทร์

  มาร์ค เจนมานะ   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าพระจันทร์ MARK JENMANA
เนื้อร้อง: เนติ ผ่องพุทธคุณทำนอง/เรียบเรียง: เอกชัย จุลภมรศรีโปรดิวเซอร์: เอกชัย จุลภมรศรีสังกัดค่าย: Garden Music

ถ้าวันที่เธอเดินหลงทาA#maj7ถ้าความอ้างว้างมาทักทาCm7แค่เพียงเธอมองมันออกไปA# จะยังมีใคร..เขาเป็นห่วงA#maj7เธอ

ถ้าวันที่แสงดาวหายไปA#maj7ถ้าคืนสดใส กลับมืดมCm7อยากให้เธอรู้ว่าบนฟ้D#maj7า..ยังมี..ดวงจันทร์เป็นเพื่อนทั้งคA#maj7

ก็ต่อให้ดาDm7วมาเดินทางจากไปต่อให้ไม่มีใคG7รเดินกลับมามีผู้ชาCm7ยคนหนึ่ง.. ขอสัญญFา..

จะยืนคอยอยู่เป็D#นพระจันFทร์..ที่เฝ้ามองเธอทุDmกค่ำคืGmสาดส่องจากฟ้าไกCmให้ใจอีกใจFสว่างไสวทั้งคืA#maj7 G7น..

ถ้าวันใดไม่เจD#อแสงจันFทร์ ไม่ได้แปลว่ามัDmนหายไGmยังอยู่ตรงที่เดิมCm ๆ แค่เพียงแผ่นฟ้Fา..กั้นไว้..

A# | A# |A# | A# |

* | ** |

จะยืนคอยอยู่เป็D#นพระจันFทร์..ที่เฝ้ามองเธอทุDmกค่ำคืGmสาดส่องจากฟ้าไกCmให้ใจอีกใจFสว่างไสวทั้งคืA#maj7 G7ถ้าวันใดไม่เจD#อแสงจันFทร์ไม่ได้แปลว่ามัDmนหายไGmยังอยู่ตรงที่เดิมCm ๆ คอยเป็นห่วงเธFอ.. ตลอดไป..

D#maj7 | D#maj7 |Dm7 | Dm7 |

ตลอD#maj7 | D#maj7 | F | Fดไป..

**** |

เป็D#นพระจันFทร์.. ทุDmกค่ำคืGmจะยืนคอยอยู่เป็CmนพระจันFทร์.. ทุA#maj7ก..ค่ำคืG7เป็D#นพระจันFทร์.. มีผู้ชาDmยคนหนึ่งสัญญGmา..ว่าจะรักCmเธอ..F ตลอดA#ไป..คอร์ดเพลง ถ้าพระจันทร์ MARK JENMANA มาร์ค เจนมานะ

เนื้อเพลง ถ้าพระจันทร์ มาร์ค เจนมานะ ถ้าวันที่เธอเดินหลงทาง ถ้าความอ้างว้างมาทักทาย แค่เพียงเธอมองมันออกไป จะยังมีใคร เขาเป็นห่วงเธอ ถ้าวันที่แสงดาวหายไป ถ้าคืนสดใส กลับมืดมน อยากให้เธอรู้ว่าบนฟ้า ยังมี ดวงจันทร์เป็นเพื่อนทั้งคน ก็ต่อให้ดาวมาเดินทางจากไป ต่อให้ไม่มีใครเดินกลับมา มีผู้ชายคนหนึ่ง ขอสัญญา จะยืนคอยอยู่เป็นพระจันทร์ ที่เฝ้ามองเธอทุกค่ำคืน สาดส่องจากฟ้าไกล ให้ใจอีกใจสว่างไสวทั้งคืน ถ้าวันใดไม่เจอแสงจันทร์ ไม่ได้แปลว่ามันหายไป ยังอยู่ตรงที่เดิมๆแค่เพียงแผ่นฟ้า กั้นไว้ จะยืนคอยอยู่เป็นพระจันทร์ ที่เฝ้ามองเธอทุกค่ำคืน สาดส่องจากฟ้าไกล ให้ใจอีกใจสว่างไสวทั้งคืน ถ้าวันใดไม่เจอแสงจันทร์ ไม่ได้แปลว่ามันหายไป ยังอยู่ตรงที่เดิมๆคอยเป็นห่วงเธอ ตลอดไป ตลอดไป เป็นพระจันทร์ ทุกค่ำคืน จะยืนคอยอยู่เป็นพระจันทร์ ทุก ค่ำคืน เป็นพระจันทร์ มีผู้ชายคนหนึ่งสัญญา ว่าจะรักเธอ ตลอดไป