น้ำตาเทียน (TEARS)

  Mattnimare   สตริง   เศร้า   เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้ำตาเทียน Mattnimare

Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |

เปรียบฉันFmaj7คือเทียนเล่มน้อย..ที่ไม่มีใคCmaj7รสนใจถูกวางทิ้งไว้Dm7ในความมืดมิดไม่มีแม้เพียGงแสงไฟ

ต้องโดนทอดทิ้Emงในความอ้างว้างจนเกินจะทAmนรับไหวจนเมื่อได้พDm7บ..เธอ..ในคืนที่เดียวดาGย..

เธอเปรียบดั่งแสAm7ง.. ไฟG..ให้ฉันได้มีความFmaj7หวัง..ช่วยต่อลมหาAm7ย.. ใจG..แม้รู้จะต้องโดFmaj7นแผดเผา..G

จะยอC | Gม..แม้รู้จะต้องโดFmaj7นทำร้าย..GจะยอC | Gม..แม้รู้จะต้องมีFmaj7น้ำตา.. GจะยอCม..รับความGจริงแม้ฉันจะต้องเจ็บFmaj7ช้ำ..จนตาย..แต่มันก็คุ้Amม.. ที่ได้รู้G..ว่าชีวิตเคยมีแสงสว่าง

Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |

สุดท้าFmaj7ยเจ้าเทียนเล่มน้อย..ก็ต้องละลาCmaj7ยหายไปเหตุจากความรัDm7กที่เขาศรัทธาทุ่มเททั้งกาGยและใจ

กลับมาทำร้าEmยให้ใจสับสนจนเกินจะทAmนรับไหวมันทำให้เขDm7า..ลืม..นับถือในตัวเอG

* | ** |

Fmaj7 | Fmaj7 |Cmaj7 | Cmaj7 |

ว่าโลกนี้ยังมีแสงFmaj7สว่าง..     Cmaj7อย่างที่ฉันเคยมีเธอคอร์ดเพลง น้ำตาเทียน Mattnimare

เนื้อเพลง น้ำตาเทียน (TEARS) Mattnimare เปรียบฉันคือเทียนเล่มน้อย ที่ไม่มีใครสนใจ ถูกวางทิ้งไว้ในความมืดมิด ไม่มีแม้เพียงแสงไฟ ต้องโดนทอดทิ้งในความอ้างว้าง จนเกินจะทนรับไหว จนเมื่อได้พบ เธอ ในคืนที่เดียวดาย เธอเปรียบดั่งแสง ไฟ ให้ฉันได้มีความหวัง ช่วยต่อลมหาย ใจ แม้รู้จะต้องโดนแผดเผา จะยอม แม้รู้จะต้องโดนทำร้าย จะยอม แม้รู้จะต้องมีน้ำตา จะยอม รับความจริง แม้ฉันจะต้องเจ็บช้ำ จนตาย แต่มันก็คุ้ม ที่ได้รู้ ว่าชีวิตเคยมีแสงสว่าง สุดท้ายเจ้าเทียนเล่มน้อย ก็ต้องละลายหายไป เหตุจากความรักที่เขาศรัทธา ทุ่มเททั้งกายและใจ กลับมาทำร้ายให้ใจสับสน จนเกินจะทนรับไหว มันทำให้เขา ลืม นับถือในตัวเอง ว่าโลกนี้ยังมีแสงสว่าง อย่างที่ฉันเคยมีเธอ