เป็นทุกอย่าง

  Mew Suppasit   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นทุกอย่าง MEW SUPPASIT (มิว ศุภศิษฏ์)
เนื้อร้อง: แว่นใหญ่ (Wanyai)ทำนอง: Room39โปรดิวเซอร์: Dano สังกัดค่าย: LOVEiS

C/E F Am G/B C |F Em | Dm | G |

เป็นเพื่อนเธอไปดูCหนัง อยู่ด้วยกันตอนเธอEmเหงาฟังทุกเรื่องราAmวที่เธอระบายยาวจนเช้C7า ฉันก็ยังยินFดีแม้ไม่ใช่คนพิEmเศษ ไม่ได้สำDmคัญสำหรับเธG

เป็นคนโทรปลุกตอนCเช้าคอยเฝ้าถามและห่วงEmใยอยากที่จะรู้Amว่าเธอเป็นไงในเวลC7า..ที่เธอไม่เหลือFใคร  แม้เธออาจไม่เห็นEmกันในบางวัDmนที่เธอไม่ทุกข์Gใจ

ทำF..ได้แค่เพียGง..แค่Amทุก ๆG อย่าFงที่เธอCขอจะนาFนเท่าไร.. ไม่ว่Emาเมื่อไร..ก็พร้อDmมจะยอมทำให้เธG

เป็Cนทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคAmยเป็นอะไรกับฉันเลยฉันก็แค่คนหนึ่Fง.. ที่เธอต้องการในEmบางครั้งได้อยู่ตรงนี้Dmก็ดีแค่ไหGน (จะหวังอะไรให้มากมาย)

C/E F Am G/B C |F Em | Dm | G |

เป็นคนที่เคยแอบCรัก เป็นคนที่เคยแอบEmหวังเป็นคนที่เธAmอให้ความสำคัญใน..วัC7นที่เธอไม่เหลืFอใคร  เป็นให้เธอได้ทุกEmอย่างแต่ก็เหมืDmอนไม่มีความหมาG

* | ** |

เป็Cนทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคAmยเป็นอะไรกับฉันเลยก็ฉันคงไม่มีสิทFธิ์..จะคิดอะไรไปมาEmกกว่านี้ได้อยู่ตรงนี้Dmก็ดีแค่ไหGน จะหวังอะไรให้มาก(C)มาย..

C | C |Am | Am |F | Em |

ได้อยู่ตรงนี้Dmก็ดีแค่ไหG

*** |คอร์ดเพลง เป็นทุกอย่าง MEW SUPPASIT (มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์)

เนื้อเพลง เป็นทุกอย่าง MEW SUPPASIT (มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์) เป็นเพื่อนเธอไปดูหนัง อยู่ด้วยกันตอนเธอเหงา ฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบาย ยาวจนเช้า ฉันก็ยังยินดี แม้ไม่ใช่คนพิเศษ ไม่ได้สำคัญสำหรับเธอ เป็นคนโทรปลุกตอนเช้า คอยเฝ้าถามและห่วงใย อยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงในเวลา ที่เธอไม่เหลือใคร แม้เธออาจไม่เห็นกัน ในบางวันที่เธอไม่ทุกข์ใจ ทำ ได้แค่เพียง แค่ทุกๆอย่างที่เธอขอ จะนานเท่าไร ไม่ว่าเมื่อไร ก็พร้อมจะยอมทำให้เธอ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย ฉันก็แค่คนหนึ่ง ที่เธอต้องการในบางครั้ง ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน (จะหวังอะไรให้มากมาย) เป็นคนที่เคยแอบรัก เป็นคนที่เคยแอบหวัง เป็นคนที่เธอให้ความสำคัญใน วันที่เธอไม่เหลือใคร เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง แต่ก็เหมือนไม่มีความหมาย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย ก็ฉันคงไม่มีสิทธิ์ จะคิดอะไรไปมากกว่านี้ ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน จะหวังอะไรให้มากมาย ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน


เป็นทุกอย่าง คือ เพลงที่เราพยายามเล่าเรื่องของ คนที่ทำทุกอย่าง เพื่อใครบางคน แม้ว่าสุดท้าย จะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้คิดจะเรียกร้องอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ คล้ายๆ หวังจนเลิกหวังแล้วก็ว่าได้ ในส่วนของดนตรีเราตั้งใจทำเพลงที่มีจังหวะที่ คนฟังสามารถสนุกได้ ซึ่งเพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ ทอมและแว่นใหญ่ได้ร้องนำร่วมกัน