ฮักน้องบ่มีค่า (เพลงแก้ อ้ายมีเหตุผล)

  เนสกาแฟ ศรีนคร   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักน้องบ่มีค่า เนสกาแฟ ศรีนคร

D#m | A#m |D#m | A#m |

D#m C# | A#m D#m |G#m A#m | D#m |

ฮัD#mกที่น้องให้ไป.. บ่มีค่าC#จักหน่อยบ้อA#mอ้ายอ้ายถึงต้องC#ทำลายมันอย่างF# A#mนี้ทุ่มเทBเพื่ออ้ายเรื่อยมC#า อ้ายกะยัA#mงบ่เห็นว่าD#mดีต้องรอBกี่เดือนกี่ปี อ้ายจังสิห่วC#งหา

บ่เคยD#mให้ใจกับไผ๋ ทั้งหัวใจC#น้องมีแต่อ้าย B  ชายอื่นคนไหC#น บ่เคยสิหัF# A#mวซา   ก็เพราะรัBก ถึงต้องยอC#มทน..   อยู่กับคA#mนที่บ่เห็นD#mค่า   ถึงแม่นน้อBงสิเจ็บเรื่อยมC#า ยังรออยู่D#mตรงนี้

ทั้งที่อ้าBยบ่เคยสิเห็นC#ค่าวาสนาA#mแค่หมาที่คอยD#mเฝ้าคอยปลอBบเวลาอ้ายเหงC#า เฝ้าคอยหวัF#งดี    A#mอ้ายบ่เคBยใช้คำว่าแฟC#เดินควงแขA#mนสักครั้งยังบ่D#mมีถามแหน่น้อBงต้องทนแบบนี้C#..อีกนานแค่D#mไหน

G#m A#m | F# A# |

D#m C# | A#m D#m |G#m C# | F# |
D#m C# | A#m D#m |G#m C# | D#m |

* | ** |

ถามแหน่น้อBงต้องทนแบบC# A#นี้..อีกนานแค่ไหน

D#m C# | A#m D#m | ( x2 )
G#m A#m | D#m |คอร์ดเพลง ฮักน้องบ่มีค่า เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง ฮักน้องบ่มีค่า (เพลงแก้ อ้ายมีเหตุผล) เนสกาแฟ ศรีนคร ฮักที่น้องให้ไป บ่มีค่าจักหน่อยบ้ออ้าย อ้ายถึงต้องทำลายมันอย่างนี้ ทุ่มเทเพื่ออ้ายเรื่อยมา อ้ายกะยังบ่เห็นว่าดี ต้องรอกี่เดือนกี่ปี อ้ายจังสิห่วงหา บ่เคยให้ใจกับไผ๋ ทั้งหัวใจน้องมีแต่อ้าย ชายอื่นคนไหน บ่เคยสิหัวซา ก็เพราะรัก ถึงต้องยอมทน อยู่กับคนที่บ่เห็นค่า ถึงแม่นน้องสิเจ็บเรื่อยมา ยังรออยู่ตรงนี้ ทั้งที่อ้ายบ่เคยสิเห็นค่า วาสนาแค่หมาที่คอยเฝ้า คอยปลอบเวลาอ้ายเหงา เฝ้าคอยหวังดี อ้ายบ่เคยใช้คำว่าแฟน เดินควงแขนสักครั้งยังบ่มี ถามแหน่น้องต้องทนแบบนี้ อีกนานแค่ไหน ถามแหน่น้องต้องทนแบบนี้ อีกนานแค่ไหน