ทานหมาอย่าหัวซากัน

  เนสกาแฟ ศรีนคร   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทานหมาอย่าหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนสกาแฟ ศรีนครเรียบเรียง: สุเทพ หะขุนทดสังกัดค่าย: เออน่าเรคคอร์ด

Em | Bm |Am | B |

คั่นเห็นEmเขาดีกว่าน้อง อ้ายบ่ต้อBmงมาหัวซากันจบAmความสัมพัDนธ์เฮาสองคEmคั่นเห็นEmเขาดีกว่าน้อง อ้ายบ่ต้อBmง มาฝืน มาทนให้อ้าAmยไปกับคนที่อ้ายเลือกเอDง.. โอ้ย..อย่า.. หัGว.. ซD/F#า.. กันEm..

Em | Bm |Am D | Em |
Em | Bm |Am D | Em D Em |

ตั้งแต่วัEmนที่อ้ายจากไป หัวใBmจอ้ายเจ็บเหลือแสนถืAmกเขาแย่งแฟDน ถืกเขาเย้ยEmหยันเจ็บอEmยู่ แต่บ่พอตาย เจ็บหลBmาย น้องสิอดกลั้นเตรีAmยมใจให้ทัDน เมื่ออ้ายบอกลEmา เย้..ความฮัEmกกะพอส่ำนี้ ถืกกินฟBmรีถือว่าทานหมาหาใหAmม่กะได้ดอกหวDพอแล้วหนา น้องพอแล้วได๋..

ให้ฟ้าวไEmป ไปคบกับเขาให้ฟ้าวเอBmา เอาหัวใจคืนมาสิปล่อยให้เจ้AmาไปฮักเขาสDสิบ่เสียเวลGากับคนที่มันเบิดใจให้ฟ้าวออEmกจากใจโลดพี่คั่นว่าเขาดีBmกะไสหัวไปสาสุดท้ายนี้Amอยากให้อ้ายว่Dา บ่ต้องมาหัวซาให้ฟ้าวไป ทางไผ ทางมัEm

อ้ายเก่งเรื่องลืCม แต่น้องเก่งเรื่องจำDถ่าอ้ายกระทำBmมาย่ำเหยียบหัวใจEmเจ็บปานใด๋C คั่นบ่ตาDย คงพ้อคนที่G Am Bmดี..อ้ายเก่งเรื่องลืCม แต่น้องเก่งเรื่องจำDให้อ้ายกระทำBmสิ่งที่อ้ายได้ไEmให้จำไว้Am..น้องนี้สิบ่หัวซD | Bา..ให้ทานหมาโลดเด้อใจเฮEm

C D | Bm Em |Am D | G B |
C D | Bm Em |Am D | Em D Em |

* | ** | ** |

Em D | Bm Em |Am D | Em D Em |คอร์ดเพลง ทานหมาอย่าหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อเพลง ทานหมาอย่าหัวซากัน เนสกาแฟ ศรีนคร คั่นเห็นเขาดีกว่าน้อง อ้ายบ่ต้องมาหัวซากัน จบความสัมพันธ์เฮาสองคน คั่นเห็นเขาดีกว่าน้อง อ้ายบ่ต้อง มาฝืน มาทน ให้อ้ายไปกับคนที่อ้ายเลือกเอง โอ้ย อย่า หัว ซา กัน ตั้งแต่วันที่อ้ายจากไป หัวใจอ้ายเจ็บเหลือแสน ถืกเขาแย่งแฟน ถืกเขาเย้ยหยัน เจ็บอยู่ แต่บ่พอตาย เจ็บหลาย น้องสิอดกลั้น เตรียมใจให้ทัน เมื่ออ้ายบอกลา เย้ ความฮักกะพอส่ำนี้ ถืกกินฟรีถือว่าทานหมา หาใหม่กะได้ดอกหวา พอแล้วหนา น้องพอแล้วได๋ ให้ฟ้าวไป ไปคบกับเขา ให้ฟ้าวเอา เอาหัวใจคืนมา สิปล่อยให้เจ้าไปฮักเขาสา สิบ่เสียเวลากับคนที่มันเบิดใจ ให้ฟ้าวออกจากใจโลดพี่ คั่นว่าเขาดีกะไสหัวไปสา สุดท้ายนี้อยากให้อ้ายว่า บ่ต้องมาหัวซา ให้ฟ้าวไป ทางไผ ทางมัน อ้ายเก่งเรื่องลืม แต่น้องเก่งเรื่องจำ ถ่าอ้ายกระทำมาย่ำเหยียบหัวใจ เจ็บปานใด๋ คั่นบ่ตาย คงพ้อคนที่ดี อ้ายเก่งเรื่องลืม แต่น้องเก่งเรื่องจำ ให้อ้ายกระทำสิ่งที่อ้ายได้ไป ให้จำไว้ น้องนี้สิบ่หัวซา ให้ทานหมาโลดเด้อใจเฮา